Ledare

Andrén Sandberg: Telefonläkare var god dröj

Ledare Artikeln publicerades
Foto:privat

På flera svenska flygplatser annonserar nätläkarföretag om att telefonläkare är den moderna sjukvården – jag hoppas att de har totalt fel.

Under perioden juni 2016 till juni 2017 betalade Region Skåne 16 miljoner kronor till de privata nätläkarföretagen. Regionen betalar 650 kronor per patient och dessutom betalar patienten 250 kronor. Eftersom 16 miljoner kronor skulle kunna användas för att anställa många sjuksköterskor i den skånska sjukvården måste man ifrågasätta vad nätläkarna kan göra som inte en distriktssköterska på vårdcentralen kan göra.

De vanligaste sjukdomarna som patienterna vill ha bedömning och behandling för kan inte med normal sjukvårdsstandard behandlas per telefon. Halsont kräver att man tittar i halsen och ofta att man tar ett prov för att se om de finns streptokocker. Lunginflammation kräver naturligtvis att lungorna avlyssnas och misstänkt öroninflammation att man tittar in i hörselgången. Misstanke om urinvägsinfektion kräver minimalt att man testar urinen med en urinsticka. Vid inget av de här nämnda tillstånden är det således rätt att ge antibiotika om patienterna inte undersökt ordentligt. Akuta kroppsskador måste naturligtvis undersökas för att skilja ut de som exempelvis skall röntgas från de andra. Psykiatriska – även till synes enkla – tillstånd hos patienter man aldrig träffat tidigare bör aldrig ordineras medicin per telefon.

Det är svårt att förstå vad som då blir kvar för telefonläkare att behandla om de håller sig till vetenskap och beprövad erfarenhet och att betala 16 miljoner kronor för – pengar som i första hand skall tas från den redan trängda primärvården.

Naturligtvis finns det en liten, liten sektor även för nätläkare, men man skall ha klart för sig att om man satsar på den så prioritera man i första hand välutbildade, medelålders och förhållande friska personer till nackdel för gamla och verkligt sjuka. Risken för överbehandling med mediciner – särskilt antibiotika – är överhängande.

Det värsta är emellertid att i nästan alla fall så kommer nätdoktorer att stå i direkt motsats till kontinuiteten i sjukvården – vilken är grunden i effektiv sjukvård – och till läkekonsten. En erfaren läkare bedömer inte bara symptom som kan klassificeras som ettor och nollor eller med någon sifferskala. Den kloke doktorn ser på patientens sätt att röra sig, patientens minspel när hon eller hon berättar om hur det känns och när vederbörande undersöks. Dessutom kan den doktorn som gjort en fysisk undersökning snabbt göra kompletterande undersökningar baserade på den förstas resultat och vid behov sätta patienten på återbesök, vilket ger en ökad trygghet för både läkare och patient.

Även framtidens sjukvård måste baseras på riktiga läkare som undersöker sina patienter och som baserar utredning och behandling på långt mer och djupare än vad man kan göra per telefon.