Ledare

Andrén Sandberg: Sommarlov på vårdcentralen

Ledare Artikeln publicerades
Foto:privat

Varje år vid den här årstiden uppkommer diskussionen i massmedia om hur sjukvården ska kunna fungera i sommar.

Lika regelbundet säger de ansvariga att ”det kommer att bli svårt men vi har gjort allt vi kan så patientsäkerheten kommer inte att hotas”. Samtidigt kommer tänkande personer att undra om de trots det verkligen kan lita på sjukvården sommartid. Den som inte är insatt i hur sjukvårdsorganisation fungerar har svårt att förstå kärnan i problemen, nämligen att de akuta behoven styr. På dagens sjukhus är det två patientkategorier som dominerar: akut insjuknade patienter och cancersjuka. I primärvården är det de riktigt gamla och svaga med kroniska sjukdomar som behöver en mycket stor andel av vården. Ingen av dessa kategorier tar emellertid semester – de behöver lika mycket sjukvård vare sig det är semestertid eller resten av året. Det innebär att två tredjedelar av sjukvården måste vara på plats också under semestertid. Det innebär dessutom att endast en tredjedel av alla sköterskor och läkare kan vara lediga åt gången, och om då alla skall få sina fyra veckors semester så kommer några att få ta ”sommarsemester” i början av juni och några i slutet av augusti.

Hur väl exempelvis sjuksköterskorna anser sig behöva sin semester illustreras av att även när de erbjuds 10 000 kronor eller mer för att skjuta upp en semestervecka till hösten så är det mycket få som nappar på erbjudandet. De anser sig behöva semester hellre än mer pengar.

Varje år söker sjukvårdshuvudmännen efter vikarier, vilket är en tämligen meningslös uppgift. Var finns de läkare och sköterskor som inte arbetar under resten av året men som helt plötsligt tycker att det vore intressant att få jobba just under sommaren? Att detta är någon ledig grupp som man kan locka till sommarsjukvård ter sig knappast sannolikt.

Det innebär också att om all sjukvård som kan vänta måste vänta så gäller det tolv veckor. I solidaritet med sjukvårdspersonalen måste det emellertid bli så, för de som arbetar närmast patienterna behöver också semester – om de inte får sin väl förtjänta semester så kommer de inte att fortsätta med sjukvård, och då blir situationen värre under september till maj också.

Läkare och sköterskor har visat sig enormt innovativa till att hitta lösningar på hur man ska hjälpa patienter trots att resurserna minskar till vad som är mindre än önskvärt. Därför kommer sjukvård att finnas också i sommar, men alla potentiella patienter måste förstå att tillgängligheten till sjukvården kommer att bli lägre under sommarmånaderna och kvaliteten något lägre. Men … det är priset för att hålla sköterskor och läkare kvar i sjukvård resten av året.