Kultur och Nöjen

I skarven mellan vatten och land

Kultur och Nöjen Artikeln publicerades

Tankar kring Smygehuks själ och plats som gränsland är utgångspunkter för ”Gränssnitt Östersjön Smygehuk”. I helgen öppnar utställningen på Köpmansmagasinet.

– Det handlar om gränssnitt – hav och land, havsbruk och jordbruk, säger Margareta Rosander, ordförande i den ideella föreningen Gränssnitt Smyge.

Svenska och internationella konstnärer plus ett antal studerande inom konst, arkitektur och landskapsarkitektur deltar i utställningen som öppnar i morgon. Som TA skrivit om tidigare har föreningen fått ansöka om dispens från strandskyddet under utställningstiden, vilket först kommunen godkänt och sedan också länsstyrelsen.

– Det har varit en lång process, men det var nödvändigt för att utställningen skulle kunna hållas, säger Margareta Rosander.

I havet nedanför Köpmansmagasinet står Harry Mobergs installation ”Återkomsten”. Sex cementgjutna kar har placerats ut och hålls fast av ”mängder av stenar”. I toppen hänger träsnitt på fiberduk.

– Jag vill se grafik utomhus. Det kan hända att det blåser sönder, i så fall är det naturen som tar tillbaka, säger Harry Moberg om sin installation.

Snett ovanför,uppe på land, står Monica Tormells träskulptur som är en stor akustisk radar. Örat sticks intill radarn som är ställd mot havet. Idén fick hon efter att ha gjort research kring Smygehuk, som att det är en udde och att fyrtorn har haft en stor betydelse för platsen.

– Jag vill ändra på kommunikationen, att vi lyssnar på havet, säger hon.

Från radarn är det inte långt till installationen ”Väg på väg in i väggen”, som konstnären Thomas Holm ligger bakom. När han fick idén till sin del av utställningen var det oktober månad och han tänkte sig att gräset skulle stå högt kring Köpmansmagasinets baksida på sommaren. En väg skulle då kunna klippas, som ledde rakt in i väggen. Väl på plats insåg han att gräset var klippt och en ny idé fick ta vid. En väg ska målas på strandmarken, med hjälp av äggoljetempera.

– Jag vet inte hur det kommer att bli men jag vill verkligen se verket. Det är en utmaning, säger han under tiden som han mäter upp filer som ska bilda vägen.

Han är dessutom en av två konstnärer som leder workshops under vernissagedagen.

På Köpmansmagasinetsandra våning ställer fler etablerade konstnärer ut, några av namnen är Birgitta Godlund, Gerhard Nordström och Owe Gustafson. En trappa ner ställer de studerande ut och en installation kallad ”Platsjakt” finns på strandmarken utanför. Vad som däremot inte kommer att finnas på plats är Chris Drurys tänkta upp-och-nervända båt som skulle användas som biograf.

– Vi har ett båtskrov i hamnen men finansieringen räckte inte till, förklarar Margareta Rosander.

En filmvisning som dock blir av är projektfilmen ”Röster om Smygehuk”. Intervjuer har gjorts med 14 personer som bor och verkar i trakten. Jan Troell och Ulf Bingsgård hör till de mer bekanta namnen men också boenden har tillfrågats. Intervjuerna har klippts samman till en gemensam röst. Under utställningsperioden kommer filmen att visas inne i Köpmansmagasinet och under vernissagedagen visas den även i kalkugnen. En åtta meter lång duk sätts upp inne i kalkugnen och genom en glugg tittar man på filmen.

– Intervjupersonernas ansikten kommer att projiceras likt svävande jättehuvuden på duken, säger Margareta Rosander.

Bakom installationen ligger arkitektduon Within Walls, Christel Nisbeth och Moa Liew. De funderade själva en hel del på de egna tankarna kring Smygehuk, inför filminspelningen. De tycker att deras tankar var snarlika de röster som kommit fram.

– Det handlar ofta om enkelhet, väderförhållanden och att platsen är landets sydligaste udde, säger Moa Liew.

Vissa ser det som att man står med hela Sverige i ryggen och tittar ner mot kontinenten, vänder man sig i stället 180 grader har man hela Sverige för sina fötter. Men förr var platsen en del av Danmark och inte den sydligaste delen av ett land. Vad tycker du?