Kultur o Nöje

Daniel Mårs: "Simonillusioner"

ny bok Artikeln publicerades
Daniel Mårs (1986) är uppväxt i Säter, men numera bosatt i Malmö. Författare och kulturskribent, även engagerad i nättidskriften Floret.
Foto:Gabriel Tiedtke
Daniel Mårs (1986) är uppväxt i Säter, men numera bosatt i Malmö. Författare och kulturskribent, även engagerad i nättidskriften Floret.

Diktsviten "Simonillusioner" av Daniel Mårs är en debut som inte övertygar vår recensent Christian Swalander.

Daniel Mårs

"Simonillusioner"

(Brombergs)

Vem den Simon är som Daniel Mårs lyrikdebut ”Simonillusioner” handlar om förblir oklart. Kanske är han helt enkelt summan av illusionerna och därmed svår för att inte säga omöjlig att på ett mer handfast sätt karakterisera.

Vad vi har att göra med är en diktsvit, konstruerad enligt gängse centrallyriska kriterier, orimmad och med ojämna radinledningar och radavslut. Men trots formen rör det sig om en episk, berättande, dikt. Varje strof inleds med namnet Simon och sedan följer en rad egenskaper som sedan knyts till associativt konstruerade element. Simon kan till exempel liknas vid ett svart lamm, som blir en bästa vän att rymma till och till sist läggs en syrenkvist på det svarta lammets grav.

I bästa fall sätter litteratur igång ett responsivt maskineri hos läsaren, som vid bearbetningen av texten sätter både tankar och känslor i rörelse på ett sätt som kommer texten till mötes, kanske som samklang, kanske som motstånd.

Detta inträffar inte vid läsningen av ”Simonillusioner”. Associationerna är för disparata och egendomliga, vem Simon är kan kvitta och hans relation till det du som då och då apostroferas väcker inte heller något intresse.

I sista strofen förekommer en oral sexakt i höstlig parkmiljö, medan ”en igelkott går förbi i de bruna löven”. Man blir faktiskt mer intresserad av hur det ska gå för igelkotten än för de sexuellt verksamma.