Kultur & Nöje

Niclas Sennerteg: Fantastisk prosa om 1947

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
4 bilder
Foto:Anton Hedberg

1. Elisabeth Åsbrink: 1947

Förlag: Natur & Kultur

Storpolitik, spännande människoöden och vardagshändelser blandas i Elisabeth Åsbrinks "biografi" över ett underskattat år i 1900-talets historia. George Orwell skriver på "1984", Rafael Lemkin försöker lansera begreppet folkmord och Michail Kalasjnikov uppfinner ett nytt vapen, medan Per Engdahl arbetar på fascismens pånyttfödelse. Åsbrink visar hur många viktiga händelser det året bidrog till att forma eftervärlden. Allt skrivet på en fantastisk prosa.

2. Niklas Orrenius: Skotten i Köpenhamn

Förlag: Albert Bonniers

Med den omstridde konstnären Lars Vilks i centrum av berättelsen speglar Niklas Orrenius den svenska samtidens förhållande till yttrandefrihet, konst och politisk eller religiös extremism. Det är en bok som visar upp många olika förhållningssätt, men låter läsaren själv ta ställning.

3 Gellert Tamas: Det svenska hatet

Förlag: Natur & Kultur

Gellert Tamas följer Sverigedemokraternas gossen Ruda, Kent Ekeroth och ställer sig frågan hur en pojke med invandrarbakgrund kunde bli en av förgrundsfigurerna i ett invandrings- och främlingsfientligt parti. Tamas lyckas skildra hur hatet i olika former har fått en central roll i svensk samtidsdebatt.