Kristianstad

Skåne
Ökade väntetider och brist på vårdplatser är något som lyfts fram i Öppna jämförelser. I flera resultat ligger Skåne på eller kring rikssnittet för vård.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant