Kristianstad

Stopp för subventionerad omskärelse

Kristianstad Artikeln publicerades
Foto:Björn Larsson Ask/TT

Alliansen fick gehör för sitt förslag vilket innebär att icke-medicinsk omskärelse inom den offentliga vården inte längre subventioneras.

Idag är patientavgiften för icke-medicinsk omskärelse av pojkar 1 800 kronor, vilket innebär att varje ingrepp subventioneras med 5 100 kronor.

Det är ovanligt att ett landsting subventionerar omskärelse av religiösa och kulturella skäl. Region Skåne har den senaste tiden undersökt hur andra landsting hanterat frågan.

Beslut fattades i hälso- och sjukvårdsnämnden på fredagen.

Tre förslag stod mot varandra. De rödgröna föreslog en sänkt subventionering, allianspartierna ville att subventioneringen helt skulle slopas medan Sverigedemokraterna (SD) lade fram att tjänsten inte skulle erbjudas.

Det blev till slut alliansens förslag som gick igenom, med stöd av SD.

– Det ska vara självfinansierat. Vi ska inte betala med skattemedel för kulturella och religiösa aktiviteter, säger Gilbert Tribot (L), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Samtidigt tycker vi att det är jätteviktigt att vi har tjänsten, att den har en kvalitetsstämpel och att den finns upphandlad i vårt utbud. Vi vill inte ha en utökad köksbordskirurgi.

Med förslaget blir det i fortsättningen två slags omskärelser. En billigare som utförs på barn under tre månader med hjälp av lokalbedövning och en dyrare för pojkar från två år, denna innebär narkos.

De rödgröna föreslog att subventioneringen skulle fortsätta, fast sänkt till 3300 kronor. Detta fick man alltså inte gehör för. Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden ser en fara i att föräldrar kommer kunna välja mellan två olika avgifter.

– De som inte har möjlighet att betala den dyrare kostnaden väljer kanske något som de annars inte hade önskat, säger Anna-Lena Hogerud.

Trots att Region Skånes subventionering försvinner, ser Anna-Lena Hogerud en poäng i att Region Skåne gör omskärelserna.

– Det är bra att vi har kappan kring detta och kan följa upp kvaliteten.

Nu ska beslutet gå via regionstyrelsen innan regionfullmäktige fattar beslut. Sedan ska tjänsten upphandlas. Nya avtalet börjar gälla från 2018.

Kostnaden för tjänsten har hittills legat på cirka tre miljoner per år. Cirka 400 pojkar har omskurits årligen av icke-medicinska skäl i Region Skånes regi.