Kristianstad

Skärpt tonläge mot sextrakasserier

Kristianstad Artikeln publicerades

Efter #MeToo-kampanjen tänker regionen skärpa arbetet för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp.

– Det är aldrig acceptabelt att man på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans. Vi ser ett starkt behov av att förtydliga och följa upp att detta efterlevs, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Regiondirektören ska nu få i uppdrag att se hur arbetet kan skärpas och se om det behövs ett jämställdhetsombud. Man ska också ge ut information om att visselblåsartjänsten kan användas för att anonymt skicka in vittnesmål om sådana händelser.