Kristianstad

Skånetrafiken ger gratis sommarkort till unga

Kristianstad Artikeln publicerades

Sommarkortet kommer att bli gratis för ungdomar som slutat årskurs sex i grundskolan upp till årskurs två i gymnasiet. Då kan de åka gratis i hela Skåne med kollektivtrafiken från 15 juni till 15 augusti.

Det är det rödgröna styret som lägger det förslaget till kollektivtrafiknämndens möte den 21 maj. Det är i sin tur inspirerat av Vänsterpartiets krav till regeringen, om att införa fria resor för denna åldersgrupp i deras hemkommuner under sommaren. Regeringen anslår 350 miljoner för att finansiera detta och cirka 45 miljoner hamnar i Skåne.

Sommarkortet byter namn till Sommarbiljetten, blir gratis för vissa ungdomar och kommer att kosta 695 kronor för vuxna.
Foto: Bosse Nilsson
Sommarkortet byter namn till Sommarbiljetten, blir gratis för vissa ungdomar och kommer att kosta 695 kronor för vuxna.

I Skåne väljer man att göra kortet som en personlig sommarbiljett som ska gälla obegränsat i hela Skåne, inte bara i hemkommunerna. Det berör cirka 90 000 ungdomar, och man räknar med att bidraget från staten ska täcka hela intäktsbortfallet.

- I grunden handlar det för mig om att våra ungdomar ska ha jämlika villkor och få nya insikter genom ett fritt resande i hela Skåne. Jag vill samtidigt passa på att uppmana sommarkortsresenärerna att verkligen ta del av alla de natur och kulturrikedomar som finns i Skåne – och inte minst en trevlig resa, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Jag hoppas att ungdomarna får en positiv upplevelse av Skånetrafiken. Så lägger vi grunden för ett framtida kollektivt och klimatsmart resande, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e viceordförande i kollektivtrafiknämnden.

För vuxna kommer Sommarbiljetten (som förr hette Jojo Sommar) att kosta 695 kronor och börja säljas den 25 maj. Den kommer även att vara tillgänglig i den nya appen. Den gäller också för fria resor över hela Skåne från 15 juni till 15 augusti.