Johanna Nylander

Beskatta inte scouters bullar

Johanna Nylander Artikeln publicerades

Runt valborgsbrasan på siste april sjuder föreningslivet runt om i landet.

Kören sjunger att våren rasat, scouterna grillar korv, barnen samlar ihop pengar med majblommor och idrottsföreningen säljer bullar och kakor. Alla är de en del av den ideella sektorn.

Föreningarna har sina naturliga roller kring majbrasan, och de flesta ser det nog som en trevlig upplevelse att kunna köpa en varm korv eller ett glas saft till körsången. Lika självklart är det att ett knattefotbollslag inte skall behöva ta extra betalt för moms på korven och brödet när de bara försöker finansiera nästa cup under sommarlovet, eller att scouternas bullar inte skall beskattas när de samlar in pengar till hjälparbete.

Andra exempel på ideellverksamhet är kanske inte lika självklara. Friskis och Svettis gymverksamhet är momsbefriad medan de flesta av deras konkurrenter drivs som vanliga företag. Bland landets musikfestivaler är organisationsformerna väldigt skilda, vilket inte minst Sweden Rock fått känna av då de krävts på miljonnota av polisen för bevakningen av den festival de driver i ett vanligt bolag.

Andra kommunala eller föreningsdrivna liknande musikfestivaler behöver inte betala extra till polisen för att de samlar många människor. Samma problem kan idrottsklubbar som både har elitverksamhet och ungdomsverksamhet råka ut för, och det är helt enkelt knepigt att driva projekt med både ideella och vinstdrivande ben.

För alla som är en del av föreningslivet är det en självklar del av vardagen. Föreningar lär ut ledarskap, skapar gemenskap och är en av byggklossarna i ett välfungerande civilsamhälle. Aktiviteter och tillställningar ordnas för alla åldrar. Unga kan odla sina fritidsintressen, lära känna nya vänner utanför skolmiljön, träna ledarskap och få ta ansvar i en miljö där ekonomisk ersättning inte är den viktigaste faktorn. Som vuxen kanske man tränar de egna barnens fotbollslag, hjälper scoutkåren att genomföra en hajk, eller bistår med hemmets alla förlängningskablar till en dataspelsturnering.

Ideella föreningar har sinasidor, men själva poängen är att de är ideella och att de allra, allra, flesta deltar i föreningsverksamhet utan någon ersättning genom frivilligt arbete. I Sverige har föreningar länge varit befriade från moms, något EU plötsligt tycker är orättvist och därför vill avskaffa. Ett vanvettigt förslag, men inte helt okomplicerat.

Vinstdrivande och ideella organisationsformer närmar sig varandra, i synnerhet när föreningslivet går bra, men det är inte skäl nog att ställa dem emot varandra.

I stället borde man titta på vilka regelförenklingar som skulle kunna göras för att förbättra läget för den ideella sektorn, och för de företag som tangerar den. Att kräva moms från ideella föreningar skapar mer problem än det löser.

Johanna Nylanderär marketing och PR-manager i Köpenhamn.