Insändare

Vilka befogenheter får en lokal sjukhuschef?

Inga-Lill ,
Inga-Lill skriver om vården i Trelleborg.
Foto:Tomas Nyberg
Inga-Lill skriver om vården i Trelleborg.

Jag blir förvånad och bestört när jag läser vad Yvonne Augustin och Maria Nyman Stjärnskog (den 6 oktober) svarar på min insändare (den 28 september).

Ni refererar till Socialstyrelsens definition av vad specificerad palliativ vård är, det är jättebra att ni läst detta men det verkar inte som att ni förstått innebörden eftersom ni fortfarande hävdar att de fyra vårdplatserna på ”Framtidens avdelning” (före detta avdelning 9) är specificerad palliativ vård! Det är endast ASIH:s läkare som blir patientansvariga och har hand om dessa patienter. Läkarna jobbar mellan 07.30- 16.00 resterande timmar på dygnet och på helger är det allmänläkarna på medicinkliniken som ansvarar för dessa patienter. ASIH:s sjuksköterskor skall inte ha hand om patienterna utan det är Framtidens personal som skall vårda dem. De har inte den kompetensen som krävs. Slutsatsen är att ni inte följer Socialstyrelsens definition om hur den specificerade palliativa vården skall drivas!

De fyra vårdplatserna skall öppnas 1 december på Framtidens avdelning enligt vad ni sagt men envisa rykten säger att endast en plats kommer att öppnas då, kanske kommer resterande platser att öppnas till våren.

Att vi skall få en sjukhuschef är mycket bra men vilka befogenheter kommer denne att få? Henrik Fritzon berättade i Parken i Trelleborg (den 5 oktober) att ni inte tänker ändra på organisationen i Region Skåne. Då blir det ändå Sunds förvaltningschef i Helsingborg som kommer att ha det yttersta ansvaret. Jag är rädd att den nye sjukhuschefen endast kommer blir en marionett till denne.

Ni skriver att urologmottagningen i Trelleborg skall ta över mottagningen från SUS. Varför berättar ni inte fakta, att en urologläkare lånas ut från SUS på halvtid och någon operativ verksamhet är det inte tal om som Yvonne Augustin uttalade i Trelleborgs Allehanda för en tid sedan.

Henrik Fritzon berättade i TA att han stoppat stängningen av den gynekologiska mottagningen i Trelleborg, det är bra men den kommer i bästa fall vara öppen varannan vecka med hjälp av bemanningsläkare. Borde ni inte satsa mer på denna mottagning eftersom det är nio månaders väntetid på okomplicerade fall till kvinnokliniken på SUS?

Kvälls - och helgmottagning kommer att finnas på en primärvårdsmottagning, inte på akutmottagningen, vilket jag först uppfattade det som.

Alla uttalande om att nu skall det satsas på Trelleborgs lasarett gör att jag kommer att tänka på ordspråket om skräddaren som skulle sy en rock av en bit tyg men det ”bidde” inte ens till tummetott.