Insändare

Vi ska arbeta med psykisk ohälsa på alla nivåer

Insändare Artikeln publicerades

I sin debattartikel ”Skapa förutsättningarna för en psykiatri som fungerar på riktigt” föreslår Mätta Ivarsson och Fredrik Hanell att stridsyxan ska läggas åt sidan. Detta borde vara lätt ordnat eftersom vapenskramlandet enbart kommer från den gröna vänsterflanken.

Hos Allians för Skåne formerar vi oss istället för att möta utmaningarna, och när Miljöpartiet tvärsäkert slår på stora trumman säger vi: Kom och sitt ner tillsammans med oss, så söker vi svar och lösningar.

Att den psykiska ohälsan har ökat vet vi. Likaså att läget är ansträngt för psykiatrin i Skåne. Så vad gör vi åt det? Under den kommande hösten hoppas vi att flera nya satsningar får effekt. Vissa av dem är redan kända, som psykiatriambulansen och tillgänglighetssatsningen, där bland annat ett regionalt tillgänglighetsteam inom öppenvården ska sättas samman för att bistå ordinarie mottagningar i Skåne med särskilda utredningar utifrån medicinska prioriteringar.

Psykisk ohälsa är ett svårt ämne, det går både brett och djupt i samhället. Därför måste vi jobba på liknande vis, och kombinera långsiktigt arbete med blixtinsatser. Med utgångspunkt i det goda samtalet ser vi möjligheter till att ta ytterligare steg under hösten. Ett helhetsperspektiv och en kraftsamling behövs. Vi måste helt enkelt komma till ett läge där fler aktörer är involverade och där vi arbetar med psykisk ohälsa på alla nivåer. Ett exempel är barn- och ungdomspsykiatrin som gör ett fantastiskt arbete. Men allt kommer inte lösas på BUP, och allt ska inte lösas där. BUP är bäst på att behandla tydliga barnpsykiatriska tillstånd, det vilar istället på andra delar av samhället att ge unga de verktyg som de behöver för att hantera sin vardag. Det är förutsättningarna för en sådan dialog och ett sådant arbete vi ska skapa.

Miljöpartiets enda lösning däremot är att höja skatten. Om skattehöjningen matchas av en motsvarande ökning av goda idéer och konstruktiva lösningar förtäljer dock inte historien. Men på vänsterfronten intet nytt, skulle man kunna säga. Allians för Skåne ser däremot framemot att träffa och samtala med många kloka människor under hösten, och leverera de lösningar som både psykiatrin som verksamhet och inte minst människorna, patienter såväl som personal, behöver.

Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Annsofie Thuresson (M), ledamot i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Susanne Bäckman (L), ledamot i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden