Insändare

Varför inte ett hus i rött tegel och glas?

Insändare Artikeln publicerades
Signaturen mf vill se rött tegel runt Stortorget.
Foto: Nilla Olsson
Signaturen mf vill se rött tegel runt Stortorget.

Har studerat förslaget till nybygge vid Stortorget.

Säkert ett vackert hus, men på en annan plats. Vid Stortorget riskerar det att liknas vid ett stort, ilandflutet isberg. Det skulle totalt dominera torget och skugga både park och torg. Torget som i nuvarande form, med byggnader från olika epoker, ändå måste sägas hänga ihop på ett bra sätt. Husen på västra sidan är av röd tegel, även biblioteket i nordväst, norra sidan med muséet och vattentornet är av mörkröd tegel. Varför inte ett hus i rött tegel och glas i fyra, högst fem våningar?

Ett hus där det syns att det byggts 2018, men gärna med en blinkning till vattentornet. Är övertygad om att det kommer att tillföra platsen något och att torget blir mer harmoniskt med fler "väggar"!

mf