Insändare

Varför är gatubelysningen släckt vid Östra infarten?

André ,
Signaturen André får svar direkt på sina funderingar kring den släckta gatubelysningen på Östra infarten på väg 9.
Foto:Hasse Holmberg / TT
Signaturen André får svar direkt på sina funderingar kring den släckta gatubelysningen på Östra infarten på väg 9.

Vi är många på Öster som undrar varför gatubelysningen vid Östra infarten (väg 9) till Trelleborg inte lyser.

Lyktorna mellan järnvägsbron och Östra Industriområdet har inte varit tända på länge och det är obehagligt mörkt på denna sträcka. Varför är gatubelysningen släckt och kommer den att tändas igen?

Svar direkt: Vi är fullt medvetna om att delar av Trafikverkets belysningsanläggning strax öster om Trelleborg utmed väg 9 
inte är i full funktion. Orsaken är en mängd kabelfel som uppkommit under året.

Trafikverket har gjort bedömningen att den del av belysningsanläggningen som finns utmed väg 9, från järnvägen
 och österut inte utgör en kritisk sträcka, vilket många andra anläggningar gör. Antalet fordon som passerar
 här utgör egentligen inte ett krav enligt våra bestämmelser att belysning krävs här.
 Därför har åtgärder av aktuell anläggning inte prioriterats i första hand utan kommer när möjlighet ges, att närmare
 kontrolleras och åtgärdas.

 Trafikverket tittar även, inte bara i den beskrivna anläggningen, på energieffektiviseringar där inte trafikmängder 
och trafiksituationen i dag kräver belysning. Men om anläggningen ska demonteras eller inte är det sista ordet ännu inte sagt.

Det som gäller framledes för den aktuella sträckan är att fel på anläggning ska åtgärdas när arbetsläget 
tillåter detta.

Jörgen Lindberg

Projektledare El, Belysning & Pumpstationer,

Trafikverket Region Syd