Insändare

Vår överenskommelse utestänger inte något parti

Insändare Artikeln publicerades
Henrik Silfverstolpe (L) svarar på ett tidigare inlägg om överenskommelser i kommunfullmäktige i Trelleborg.
Foto: Tomas Nyberg
Henrik Silfverstolpe (L) svarar på ett tidigare inlägg om överenskommelser i kommunfullmäktige i Trelleborg.

Svar till Våga vägra sallad (den 22 december).

Du ställer en fråga om vad demokrati är. Själva ordet demokrati betyder folkstyre eller folkmakt och grundtanken är med medborgarna med jämna mellanrum ska välja hur landet styrs.

Jag tror nog att din fråga mer handlar om vad som utspelades i fullmäktige i Trelleborg veckan innan jul. Medborgarna har valt företrädarna i fullmäktige, som i sin tur väljer personer till olika poster inom den politiska organisationen. När fullmäktige skulle välja ordförande till kommunstyrelsen (KSO), den högsta politiska posten i kommunen visade det sig att SD inte kunde föreslå någon från SD till denna post. Någon har utestängt SD från att delta i detta val. Alla andra partier kunde vara med, men inte SD.

I den politiska överenskommelsen mellan M och SD står det från M ”Ni föreslår inget eget namn till KSO”. Jag vet inte om KD står bakom denna uppgörelse.

Varför har SD gått med på denna överenskommelse? Den frågan bör du nog ställa till SD, men vad jag kan se handlar detta om pengar. 

Jag tycker det är fel att stänga ute SD på detta sätt. Jag tycker att varje parti ska få nominera vem de vill. Därför föreslog jag SD till posten som ordförande i kommunstyrelsen. SD var tvingade att tacka nej - SD har en överenskommelse med M.

Överenskommelsen mellan M och SD innehåller en lång rad krav från respektive parti. M ska rösta på SD - och tvärtom. Den typen av överenskommelser har styrande partier normalt mellan varandra för att skapa en majoritet.

Votering är ett sätt att göra ett beslut tydligt genom att man räknar hur många som är för och hur många som är emot. De med överenskommelsen har 11 mandat (M) och 13 mandat (SD). KD verkar vara med på tåget och har 3 mandat. Det blir 27 mandat. Vid varje tillfälle som det begärdes votering i fullmäktige blev det alltid 27 mandat för olika förslag från M eller SD.

Överenskommelser mellan partier är inte ovanliga. Man kommer överens om att driva gemensamma frågor eller att samarbeta för att skapa ”tyngd”. Mellan S MP SÖS C och L finns också en överenskommelse - en överenskommelse om att ”lägga ihop” våra mandat för att få ”tyngd” i vissa frågor. Vår överenskommelse utestänger inte något parti. Det tycker jag är viktigt.

Henrik Silfverstolpe (L)

ledamot av fullmäktige