Insändare

Vad tillför Trelleborgs hamn till vår kommun?

Politiskt oberoende, boende varken på öster eller väster ,
Att använda Trelleborg som en passage för godstrafiken norrut är inget som gynnar staden, menar skribenten.
Foto:Tom Wall
Att använda Trelleborg som en passage för godstrafiken norrut är inget som gynnar staden, menar skribenten.

Efter att på håll hört debatten om en ringväg och en östlig infart till hamnen väcks en del frågor om vad hamnen egentligen tillför kommunen.

På fullmäktigemötet den 25 september sa vårt kommunalråd Torbjörn Karlsson (S) att det för närvarande handlar om cirka 700 000 lastbilar som årligen trafikerar hamnen. Detta väntas enligt honom öka till cirka 900 000 lastbilar. Den direkta frågan är då: Är detta något vi vill ha? På vilket sätt tillför detta något till vår kommun, förutom en otrolig mängd avgasutsläpp? Målet måste väl vara att man ska jobba för att minska dessa antal lastbilar.

Sen kan man även fråga sig hur denna ringväg och hamninfart ska finansieras.

Denna fråga har ställts vid ett flertal tillfällen men ingen ger något svar. Vilket är väldigt talande. Ingen vågar eller kan. Om inte Trafikverket eller länsstyrelsen är med på tåget så blir det skattebetalarna i Trelleborg som får betala. Så enkelt är det.

Problemet är att man blandar ihop två separata frågor.

Behovet av en ringväg och östlig infart till hamnen.

Ringvägen behövs i allra högsta grad. Detta för att leda biltrafiken från de östra delarna i kommunen runt staden till E6/E22. Men inte för att leda lastbilar till hamnen. Om vi nu ska ha en hamnverksamhet i staden måste ju lastbilarna ledas in den kortast möjliga vägen.

Tänk vilken sjöstad man skulle kunna anlägga på den yta som man nu anlagt för hamnverksamhet. Fina bostadshus med närhet till vattnet och med stora utrymmen till grönområde för rekreation och aktiviteter. Likt västra hamnen och Ribersborg i Malmö. Så, är det inte mer logiskt att låta färjorna angöra Ystad och Malmö som redan har ringvägar och infrastuktur att hantera godstrafiken. Att använda Trelleborg som en passage för godstrafiken norrut är inget som gynnar staden.