Insändare

Vad är tanken med ”hoddorna”?

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten har funderingar kring de planerade ”hoddorna” i Gislövs hamn.
Foto: Sara Johari
Skribenten har funderingar kring de planerade ”hoddorna” i Gislövs hamn.

Det har tydligen beslutats av Trelleborgs kommun att det ska byggas ”hoddor” på västra sidan av Gislövs hamn under 2019.

Detta har inneburit att nya regler har tillkommit för båtägare beträffande uppställning av tomma båtställningar och vagnar under sommarperioden. Vagnar får från våren 2019 ej längre förvaras i hamnens område och ställningar skall förvaras på annan plats i hamnen.

Varför har kommunen plötsligt beslutat att bygga dess ”hoddor”. Är det för att göra hamnen mer attraktiv och för vem? Vem har möjlighet att köpa alternativt hyra? Har kommunen gått ut till allmänheten om dessa möjligheter?

Mellan säsongerna 2016 och 2017 höjde kommunen kostnaden för bryggplats med 30 procent samtidigt som man tog bort fri el på bryggorna. Tyvärr har kommunens negativa inställning till ett aktivt båtliv också inneburit att fler båtägare valt att lämna Gislöv för andra hamnar i Skåne där kommunerna inser ett värde av att ha ett aktivt båtliv.

LGL