Insändare

”Vad är det i ert beslut som är så bra?”

Insändare Artikeln publicerades
När RPC planerades framhöll de som då var ansvariga för placeringen hur viktigt det är att erbjuda vårdtagarna en lugn och rofylld omgivning, skriver Anders Nilsson.
Foto: Tomas Nyberg
När RPC planerades framhöll de som då var ansvariga för placeringen hur viktigt det är att erbjuda vårdtagarna en lugn och rofylld omgivning, skriver Anders Nilsson.

Frågor med anledning av beslutad dragning av ringväg genom Mellanköpinge.

Kommunfullmäktige har den 27 november beslutat om ringvägens dragning, dess östra del.

Beslutet går ut på att ringvägen ska korsa järnvägen i Kyrkoköpinge och sedan på östra sidan följa järnvägen till i höjd med Rättspsykiatriskt Centrum, (RPC).

För att nå dit måste åtminstone tre bebodda och väl underhållna fastigheter i Mellanköpinge rivas.

Därefter skall vägen göra en båge runt RPC. Detta måste innebära att denna anläggning kommer att utsättas för kraftig trafikstörning.

När RPC planerades framhöll de som då var ansvariga för placeringen hur viktigt det är att erbjuda vårdtagarna en lugn och rofylld omgivning.

Varför finns det inget förslag till att ringvägen drages på ”insidan”, det vill säga väster om järnvägen söderut till den planskilda korsningen Engelbrektsgatan och järnvägen i närheten av Prestando (Palms åkeri)?

Där finns ju möjlighet att korsa järnvägen.

Ytterligare finns en vägstump som förutseende nog har namnet Östra ringvägen. Den kan utnyttjas!

Emotser en förklaring från någon ansvarig från beslutsfattarna! Vad är det i ert beslut som är så bra?

Anders Nilsson

Mellanköpinge