Insändare

Utan ringväg och östlig infart dör centrumhandeln

Insändare Artikeln publicerades
Trelleborgs hamn är en av de viktigaste (förmodligen den viktigaste) för nationen Sveriges handel, därför skall staten vara med och betala, skriver signaturen Engagerad söderslättsbo.
Foto: Andreas Mårtensson
Trelleborgs hamn är en av de viktigaste (förmodligen den viktigaste) för nationen Sveriges handel, därför skall staten vara med och betala, skriver signaturen Engagerad söderslättsbo.

Vem ska betala ringvägen?

Det skall, givetvis Trafikverket (staten) göra. Jag har skrivet om detta tidigare, men det tål att upprepas. Sverige, som nation, har sen 1909 då färjetrafiken till Tyskland startades gynnats av en säker transportkorridor för sin handel med övriga Europa via Trelleborgs hamn. I många år var järnvägstrafik den enda transportmöjligheten. Från slutet av 1960-talet började man lasta över lite av järnvägsgodset till lastbilar. Lastbilstrafiken ökade år från år och därmed också behovet av en ny infart.

Då valde kommunen att lägga vägen på en utfyllnad söder om befintliga byggnader från Albäck i väster till hamnen. Med andra ord "behovet" krävde en ny infart.

I dag transporterar rederierna i Trelleborg cirka 700 000 lastbilar årligen. Hamnen klarar inte i dag av att hantera alla dessa lastbilar inne i hamnen. Därför finns i dag ett behov att flytta ut allt till östra delarna av Trelleborg och samtidigt frilägga tomtmark för Trelleborgs framtida utveckling. Trelleborgs hamn är en av de viktigaste (förmodligen den viktigaste) för nationen Sveriges handel, därför skall staten vara med och betala. Vem har betalt ringvägarna runt Malmö ( två stycken), Landskrona, Helsingborg, Osby samt Ystad?

I dag lever de flesta trelleborgarna i en trafikmiljö som ingen stad i Skåne är i närheten av. Att Trafikverket fortsätter hävda att den befintliga västra infarten är en bra trafiklösning för Trelleborg betyder inte att de har rätt. Det är också absurt från SÖS sida som i flera artiklar menar att prestige driver politikerna i Trelleborg för deras arbete med ringväg och östlig nerfart, när dessa tvärtom har insett att behov finns för en sådan lösning.

Om där är någon som har prestige i denna fråga så är det i högsta grad Trafikverket.

Att sedan SÖS och MP gömmer sig bakom Trafikverkets felaktiga ställningstagande, och inte själva ser vilken klimatpåverkan den västliga infarten har på trelleborgarnas miljö är synnerligen anmärkningsvärt.

En sak är för mig helt klar, byggs inte ringväg med östlig nerfart och ger plats för Sjöstaden kan vi inom några år stänga centrumhandeln. Trelleborg har en unik plats vid Sveriges sydkust och kan med Sjöstaden bli sydvästra Sveriges pärla. Rösta inte bort denna möjlighet med en röst på SÖS och MP den 9 september.

Engagerad söderslättsbo