Insändare

”Sluta upp med denna terror”

Insändare Artikeln publicerades
En boende på Blygers väg funderar över säkerhetsavståndet till den planerade hamninfarten.
Foto: Tomas Nyberg
En boende på Blygers väg funderar över säkerhetsavståndet till den planerade hamninfarten.

Politiker, ta ert ansvar gentemot berörda fastighetsägare avseende tilltänkta hamninfarten.

1988 köpte jag och min fru vårt hus i östra delen av Trelleborg. 2014 gjorde vi en större renovering med avsikt att bo kvar. 2018 tog kommunfullmäktige beslut om östlig ringväg/infart till hamnen. Vårt hus var nu i farozonen och hotades av tung trafikled. Kommunen sammankallade berörda för ett samrådsmöte, under detta möte försökte många få fram gällande lagkrav/riktlinjer avseende säkerhetsgräns till ”väg med farligt godstransport”. Varken politikerna eller tjänstemän kunde ge ett svar.

Av en granne, som varit på ett annat informationsmöte, fick vi beskedet att säkerhetsgränsen är 30 meter. Var denna riktlinje var hämtad visste ingen. Tre fastighetsägare blev erbjudna att få sina hus uppköpta på grund av 30-metersgränsen. Två grannar på gatan har nu sålt och flyttat, ett hus är kvar med erbjudande om inlösen. Återstår nu fem fastigheter med varierande avstånd mellan 51 och 94 meter till tilltänkt väg.

Kontaktade länsstyrelsen avseende riskavstånd. Fick rådet om skriften ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods”.

Dokumentet tydliggör de grunder länsstyrelsen avser att tillämpa vid överväganden om säkerhet i samband med granskningen av beslutsunderlag i samhällsplaneringen, främst vad avser nyetablering eller ombyggnation i områden nära transportleder där farligt gods transporteras.

I denna skrift finns en rekommendation på 30-70 meter.

Vid planering i området närmast efter det bebyggelsefria området bör markanvändningen begränsas. I detta område bör markanvändningen utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i vaket tillstånd.

Således är det ytterligare fyra fastigheter som ligger inom denna riskzon på vår gata. Men kommuns ansvariga informerar inte oss berörda om denna skrift. Ska vi nu också bli erbjudna inlösen? Hoppas att det blir så…

Att bo under dessa omständigheter, att varje dag se två tomma hus och vara medveten om det tilltänkta vägvalet är oerhört frustrerande och direkt psykisk terror. Boendet, som ska innebära trygghet, har fullständigt krackelerat med detta beslut och gjort vårt tidiga sköna boende till skräckens hus.

Sälja nu går inte eftersom kommunens beslut innebär marknadsvärdet gått ner markant.

Att ändå sälja och försöka att köpa en ny fastighet för de pengarna man fick för det gamla huset skulle innebära en ekonomisk katastrof.

Läste i TA att ”Utredning om västlig infart till hamnen är försenad. Utredningen som skulle starta efter sommaren har ännu inte kommit igång. Nu kan det dröja till nästa höst innan utredningen ligger på bordet. I Trelleborgs Allehanda (den 1 december) är det en artikel om nya styret i Trelleborg som säger: ”Vi finns till för dem som bor i Trelleborg”, ”Snabba och tydliga beslut”, ”Snabb handläggning” och ”Lite bättre varje dag”.

Ska vi indirekt berörda bo med denna fortsatta ovisshet om denna tilltänkta hamninfart inpå husknuten och denna psykiska terror? Snabba och tydliga beslut? Snabba är ni på att få oss boende att må ännu sämre och snart får jag söka hjälp inom psykiatrin för jag börjar känna mig rejält knäckt. För varje dag som går ökar misstroendet till våra politiker. Jag har varit trogen trelleborgare och betalat kommunalskatt under 40 år och vad kommer det ut av detta? Vårt trygga fina boende sjunker drastiskt i värde på grund av dåliga beslut som varken Trafikverket eller länsstyrelsen är med på och som gör vårt hus osäljbart.

Varför tar då inte kommunen sitt ansvar och följer länsstyrelsens riktlinjer? Lös in alla berörda fastigheter upp till och med 70 meter. Detta innebär att vi kommer vidare i vårt liv med att kunna få tryggheten i nytt boendet återskapat och återigen få en framtidstro och återfå livsglädjen. Så min uppmaning till ansvariga politiker är att ta ert fulla ansvar och följ gällande normer och riktlinjer, sluta upp med denna terror.

Kräver att ett svar på denna fråga från ansvariga politiker.

Knäckt, deprimerad fastighetsägare på Blygers väg