Insändare

Sämre skolresultat, datorer och strålning

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten förespråkar papper och penna framför digitala verktyg i klassrummet.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Skribenten förespråkar papper och penna framför digitala verktyg i klassrummet.

På TA:s ledarsida (den 31 oktober) skriver Caroline Dahlman om hur svenska elevers skolresultat försämrats, och undrade vad de egentligen gör i skolan. Hon citerade skoldebattören Isak Skogstad, ”andelen lågpresterande studenter har ökat kraftfullt”.

Hon nämnde inte Skogstads tips ”Kasta ut datorerna från klassrummen”, hans debattartikel om en Waldorfskola i Silicon Valley där barn till anställda på Google, Apple, Yahoo och Hewlett Packard går. Inga datorskärmar i skolan är tillåtna. Han citerar Googles Alan Eagle, med en elitutbildning i datavetenskap, ”Föreställningen att en app på en Ipad skulle vara bra på att lära mina ungar att läsa eller räkna är vansinnig”.

Många svenska elever sitter en stor del av sin skoltid utspridda med sina trådlösa läsplattor i korridorer och uppehållsrum. Kanske en hel del kollar spel/porr/våld, som de snabbt trycker bort när läraren närmar sig. Vad tror du? Sverige, landet med störst dataanvändning i skolan, har nu även gjort digitala verktyg obligatoriska i förskolan. I 2014 års PISA-undersökning var medelpoäng för elever med läsplatta 424 och utan 497.

Psykiatrikern Anders Hansen varnar för stressade hjärnor. De som lättast distraheras av datorn är förmodligen de som redan har det svårt i skolan. På frågor om strålningens hälsorisker svarar Hansen att han inte har forskat i detta. Men det har andra svenska läkare och professorer gjort. Detta är det tyst om. Lennart Hardell, Olle Johansson, Rainer Nyberg, Saalford med flera är forskare som medverkat till att wifi förbjudits i skolor i andra länder och att mobilföretag dömts för att mobiler orsakat cancer (Frankrike, Italien, med flera). ”Det finns ett klart samband mellan den trådlösa tekniken och inlärningssvårigheter, immunbristsjukdomar, huvudvärk med mera”, varnar läkarna i samfundet The American Academy of Environmental Medicine.

Europarådet, Europeiska miljöbyrån EEA, Bioinitiativ Report, EMF Scientists med flera varnar för strålningen. Strålskyddsstiftelsens ”Uppkopplade barn” beskriver detta. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) saknar stiftelsens påståenden vetenskaplig grund. Jag skickade 20 påståenden om hälsorisker till SSM som ombads kryssa i sant eller falskt, med möjlighet till kommentarer. De kunde inte förneka ett enda. Inte ett enda!

Läkaren Lena Engdahl (miljoochcancer.com) ger praktiska råd om datorer i skolan; kabelanslutet, mobilförbud med mera.

Eller varför inte, som i Silicon Valley, papper och penna?

Sigun Rix

lärare Ystad