Insändare

Rent slöseri med skattemedel

Insändare Artikeln publicerades
Erik Christensson har reagerat på TA:s granskning av avtackningen av två chefer på arbetsmarknadsförvaltningen.
Foto: Nilla Olsson
Erik Christensson har reagerat på TA:s granskning av avtackningen av två chefer på arbetsmarknadsförvaltningen.

Många har med all rätt reagerat med ilska och upprördhet över kommunens vidlyftiga avtackning av två chefer. 56 000 kronor kostade kalaset.

En icke fråga anser tidigare chefen för arbetsmarknadsförvaltningen Cecilia Lejon. Enligt henne finns det viktigare saker för Trelleborgs Allehanda att granska än denna avtackning. Det går att hålla med henne om detta. För i perspektivet av kommunens totala budget på 2 miljarder 240 miljoner kronor kan naturligtvis 56 000 kronor tyckas vara en skitsumma.

Om man nu i stället betänker att 56 000 kronor är vad fem så kallade fattigpensionärer har att leva på under en månad så får man möjligen ett annat perspektiv. På denna summa betalar var och en dessutom 31,29 procent i skatter, 20,60 procent till kommunen och 10,69 procent till regionen. Förmodligen lever fler än 1 000 pensionärer i Trelleborg under dessa knappa ekonomiska villkor. Något beslutsfattarna inom kommunen möjligen borde ha reflekterat över innan man slår på stort och bjuder in 1 000 personer till avtackning av två chefer, som sagt upp sig.

Jag har tagit del av två oberoende rapporter som båda kommit fram till att 10 procent av utgifterna inom offentlig förvaltning är onödiga och rent slöseri med skattemedel. För Trelleborgs kommun skulle det i så fall finnas ett sparutrymme på 224 miljoner kronor. De 56 000 kronorna ovan ingår dessvärre i kategorin rent slöseri med skattemedel men utgör dessvärre förmodligen också endast en liten del av det totala slöseriet inom kommunens förvaltningar.

Låt mig belysa med några exempel: Örkelljunga är Skånes näst minsta kommun men klarar sig på ett skatteuttag på 19,06 procent jämfört med Trelleborgs 20,6 procent. Hur är detta möjligt när man till och med har lägre skattekraftindex, 82 jämfört med Trelleborgs 90?

Skurup har samma skattekraftindex som Trelleborg men lägre skatt.

Kostnaden per grundskoleelev är 9 392 kronor lägre i Skurup än i Trelleborg, vilket väl måste betyda att det finns en potential för effektiviseringar inom grundskolan i Trelleborg på flera 10-tals miljoner kronor.

Även inom gymnasieskolan borde det finnas en betydande potential för effektiviseringar, eftersom kostnaden per gymnasieelev är 15 403 kronor högre i Trelleborg än medelvärdet för de 15 bästa kommunerna i Sverige.

Tack Trelleborgs Allehanda för att ni satte strålkastarljuset på denna bisarra avtackningshistoria. Förhoppningsvis kan det ha det goda med sig att det sker en skärpning vad gäller kostnadsmedvetenhet och kontroll inom kommunens förvaltningar. Förhoppningsvis kan vi även se fram emot en bättre ordning efter valet. Moderaternas budget innehåller många intressanta förslag till förbättringar och omprioriteringar men fram för allt har man förstått att det går att lära från hur andra kommuner gör och därför ser möjligheter till effektiviseringar på 100 miljoner samt därmed också sänkt skatt.

Erik Christensson