Insändare

Politikerdrömmar med notan till medborgarna

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten vill se att de båda förslagen om en ringväg och en sjöstad kastas i papperskorgen.
Foto: Jimmy Larsson
Skribenten vill se att de båda förslagen om en ringväg och en sjöstad kastas i papperskorgen.

Politikerna har redan fixat ett underskott på mer än 3 miljarder och har drömmar som tredubblar den summan.

Drömmarna är en ringväg och en sjöstad och man har ingen plan hur det skall finansieras. Kommunens lånetak är 5 miljarder mer får inte kommunen låna. Varje miljard blir 25 000 kronor i medborgarnas plånböcker och en barnfamilj på fyra personer blir då 100 000 kronor.

Vi har en massa drömmande politiker tillika en kommundirektör med samma sjukdomsbild så blir det så.

Det finns politiker som inte vill ha en ringväg men sjöstaden i hamnen vill alla ha trots att finns företag som vill bygga en sjöstad i väster, utan att kommunen blir ekonomiskt belastad i någon större utsträckning, varför inte nöja sig med denna lösning?

När det gäller ringvägen så behöver man väl inte göra om misstaget från omväg Stockholm, att inte lyssna på trafikforskarna som avrådde från att bygga en omväg. Trafikverket och länsstyrelsen säger också nej därför att den inte löser några problem utan bara kostar pengar både för vägen och att bilarna får en mil längre att åka.

Dessa båda projekt blir högst troligt aldrig av, men under tiden har centrum kommit på undantaget. Projekt Övre med flera hade kunnat varit klara nu och med den byggnationen så hade aktiviteten i centrum varit högre och mindre tomma affärslokaler.

Det finns en ny infartsutredning som visar att västra infarten är den bästa lösningen, tidigare fanns det en utredning som visar att Sjöstadsprojektet kostar kommunen fler miljarder.

Politiska beslut måste grunda sig på fakta och kunskap inte en massa ”hittpå”.

Mitt förslag är att dessa båda projekt läggs i skräpkorgen, ju förr dess bättre för kommunens ekonomi och kommunens utveckling till en trivsam kommun att leva i.

Kjell Forsberg