Insändare

Politiker ta ert förnuft till fånga – lyssna på kraven

Insändare Artikeln publicerades

Med anledning av den pågående konflikten angående löner till vårdpersonal vill jag kommentera detta.

Efter att två gånger inom kort tid drabbats av ett strokeanfall, transporterats med ambulans till Trelleborgs lasarett och där tagits emot med en professionell behandling av såväl ambulanspersonal, akutpersonal, personal på övervakningsavdelning och så småningom vårdavdelning undrar jag hur politiska ansvariga kan underlåta att tillgodose dessa människors krav på en rimlig ersättning för sitt arbete. Man kan idag inte inbilla sig att vårdyrken är något sorts kall som belönas med en klapp på huvudet...

Jag är oerhört tacksam att ha haft turen att hamna på Trelleborgs lasarett och träffat alla engagerade från ambulanspersonal till vårdbiträden och hoppas verkligen att man från politiskt håll tar sitt förnuft tillfånga och lyssnar på kraven.