Insändare

Planeras det för skyddsrum?

Insändare Artikeln publicerades
Signaturen MYA undrar om det byggs fler skyddsrum i Trelleborg när nya bostäder planeras.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Signaturen MYA undrar om det byggs fler skyddsrum i Trelleborg när nya bostäder planeras.

Det kommer att byggas mycket i Trelleborg, höghus i centrum, flerfamiljshus på andra håll.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, flaggar för att det redan nu finns för få fungerande skyddsrum i Sverige. Vad man än kan tycka om dessa skyddsrum så varnar MSB för att det under kommande år kommer att ställas lagstadgade krav på att det återigen byggs flera skyddsrum så att det återigen finns plats for alla medborgare.

Undrar om kommunen redan på planeringsstadiet ställer krav på att alla dessa nybyggen utrustas med lämpliga skyddsrum. Det är ju trots allt mycket billigare och mer effektivt att dessa finns med redan från början.

MYA