Insändare

När ska dessa galenskaper sluta?

Insändare Artikeln publicerades

Allt som denna kommunstyrelse bryr sig om är att ringvägen ska byggas.

Tre gånger har man beställt samma utredningsresultat, det går inte att ha kvar en västlig infart, för det har hamnstyrelsen bestämt. Att man inte vet hur det ska finansieras, inte fått något okej från Transportstyrelsen eller att man kommer att förstöra hela Östra stranden verkar inte spela någon roll. Hamnstyrelsen och hamnchefen har bestämt att ringvägen ska vara klar 2024. När man började avisera tvångsinlösen av fastigheter, talades det lite försiktigt om 25 procent över marknadsvärdet. Hur tillämpas detta?

Östra stranden 30 köptes av en privatperson 20151001 för 1 450 000 kronor, kommunen köper det 20180615 för 3 875 000 kronor.

Östra stranden 32 köptes av privatperson 20150924 för 1 500 000 kronor, kommunen löste in det 20180615 för horribla 6 563 000 kronor.

Vem är det som inte vet vad 25 procent är?

Är det detta vi ska lägga våra skattepengar på?

Detta ska sättas i perspektiv till att socialnämnden ska spara ytterligare 40 000 000 och att bildningsnämnden saknar resurser.

Nej till ringled