Insändare

(MP) blundar för verkligheten

Insändare Artikeln publicerades
Det finns förslag att med rätta stoppa biogasanvändning inom EU som baseras på råvaror från dedikerat jordbruk, menar Anders Persson.
Foto: Tomas Nyberg
Det finns förslag att med rätta stoppa biogasanvändning inom EU som baseras på råvaror från dedikerat jordbruk, menar Anders Persson.

Karin Svensson Smith (MP) har den senaste tiden arbetat hårt för att underlätta för den finskägda biogasproducenten Gasum, (vilket ju betyder att vinster baserade på svenskt stöd hamnar i Finland, men på bekostnad av svenska skattebetalare) som driver anläggningar i Sverige, hon har bland annat skrivit en interpellation till statsrådet Ibrahim Baylan (S).

Smith menar enligt artikel i Trelleborgs Allehanda (trelleborgsallehanda.se den 19 december) att; "Flera av biogasproducenterna i Sverige har en tuff ekonomisk situation, och har svårt att konkurrera med biogasen som kommer från Danmark. Anläggningen i Jordberga utanför Trelleborg tvingas gå ner i kapacitet. I Danmark finns ett generöst produktionsstöd från staten. I Sverige finns inte detta, utan enbart skattelättnader genom att biogasen är befriad från energi- och koldioxidskatt. Dansk biogas som säljs i Sverige får dubbla stöd jämfört med svensk".

Biogasproduktion, som den bedrivits de senaste åren på den omdiskuterade anläggningen i Jordberga i Skåne (Sveriges största anläggning) har till den absolut största delen förlitat sig på användning av dedikerade odlade grödor på tusentals hektar prima åkermark i Södra Sverige, och exakt den användningen av råvaror för biogas har starkt kritiserats av EU-kommissionen som efter utförlig utredning kommit fram till att det förfarande inte är hållbart, dels med tanke på de tusentals transporter fram och tillbaka till anläggningarna och hela kedjan av jordbruket och all den användning av fossila drivmedel som åtgår för denna produktion, men också på grund av att livsmedelspriserna trissas upp på grund av detta. Det finns förslag att med rätta stoppa biogasanvändning inom EU som baseras på råvaror från dedikerat jordbruk.

Bara på anläggningen i Jordberga används det uppskattningsvis hundratusentals ton diesel inom hela kedjan årligen för att producera denna "rena" biogas, som Karin Svensson Smith arbetar så hårt för att skattebetalarna ska bekosta, vilket dessutom produceras av ett utländskt bolag. Det finns många exempel på hur snett det går till i på anläggningen i Jordberga, till exempel så sker det transporter i skytteltrafik dagligen under flera veckor med avstånd så långa som tur/retur Kristianstad, med körtider i enkel riktning på cirka fyra timmar. Hur kan de få det att gå ihop, och vad är verkningsgraden på den biogas som framställs från de grödor som produceras på sådana avstånd från anläggningen, enbart för denna "förnybara och rena" biogas?

Det finns andra alternativ till råvaror för biogas, och avfall från skogsindustrin i Sverige kan vara ett sådant om det utreds (Gasum har alldeles nyligen dessutom fått investeringsbidrag av Naturvårdsverket på 121.5 miljoner kronor inom programmet "Klimatklivet"), men Miljöpartiet verkar inte ha utrett den allmänna miljönyttan med biogasproduktion, som den bedrivs på anläggningar såsom Jordberga i Skåne. Avfall har börjat användas där nu i större utsträckning, men det betyder i stället ännu längre transporter, i många fall genom hela södra Sverige och det verkar inte ha utretts heller. Ändå jobbar Karin Svensson Smith för att vi skattebetalare ska stå för det kalaset.

Men, så länge Karin Svensson Smith anser att det är orättvist att dansk biogas subventioneras mer än svensk, bör ju vi skattebetalare självklart stödja en utländsk biogasproducent och "Miljö"partiet väljer ju märkligt nog att blunda för verkligheten genom att inte utreda den allmänna miljönyttan med biogas som produceras på grödor från svenskt jordbruk och den massiva användning av fossila drivmedel det för med sig i hela kretsloppet.

Anders Persson