Insändare

Många kringkostnader

Insändare Artikeln publicerades

Svar till SP (den 24 juli)

Man ska inte gnälla på att kommunen har ordnat så att man får stå med sin husbil på denna fantastiska gräsplan i Smyge. Jag förstår att många vill göra det gratis - om man har köpt en husbil för mycket pengar så måste man spara in på andra utgifter. Bäst då om någon annan betalar.

Men allt runt omkring kostar. Soptömning, gräsklippning och annan renhållning efter alla campare som kastar sopor i buskarna och inte i sopkärlen. Det är inte gratis. Vem ska betala om inte husbilsägarna? Ska Trelleborgs skattebetalare stå för det?

För övrigt så är platsen ett strandskyddat område, med allt vad det innebär, till exempel förbud att köra med bil eller campa. Platsen är inte en ställplats utan ett område som kommunen har fått dispens att nyttja under en kortare period under sommartid. Övrig tid är det strandskyddet som gäller.