Insändare

Låt barnen och föräldrarna få studiero

Insändare Artikeln publicerades
Att åka skolbuss till idrott och slöjd är inget problem, menar skribenten.
Foto: Tomas Nyberg/arkiv
Att åka skolbuss till idrott och slöjd är inget problem, menar skribenten.

Till min glädje idag läste jag i Trelleborgs Allehanda (den 28 augusti) att kommunfullmäktige haft möte och där antogs den nya landsbygdsstrategin. Så många fina ord och löften. Det låter väldigt bra.

Landsbygden skall leva. Det skall gå att bo på hela landsbygden och vi vill värna och bygga ut den. Politikerna pratade särskilt om Alstad. Ett hopp tändes! Inte många timmar efter att alla i kommunfullmäktige biföll denna strategi så kommer bildningsnämnden med förslag rakt emot landsbygdsstrategin. Nu vill de återigen utreda om man skall flytta mellanstadiet från Alstad skola. Det är inte en eventuell flytt av mellanstadiet som behöver utredas. Det som behöver utredas, om nu något behöver utredas, är: hur fort kan vi få igång byggandet i Alstad med omnejd?

För om byggandet startas så fort som möjligt så flyttar det in fler. Fler skatteintäkter och större elevunderlag. Som politikerna i bildningsnämnden agerar nu gör det bara folk osäkra. Vågar vi flytta till den nordvästra delen av Trelleborgs kommun? Finns där och kommer där finnas någon samhällsservice kvar även i framtiden?

Jag som föräldrar ser med oro på detta och planera och funderar för vad blir bäst för vår familj. Skall vi sätta våra barn i kö till Västra Ingelstad och Framtidskompassen i stället, då detta passar oss mer logistisk än att ha våra barn österut i kommunen.

En fungerande förskola och skola i Alstad är viktig för oss i denna delen av kommunen. Detta för att vi skall kunna bo och verka här på ett vettigt sätt.

”Sven Lindqvist säger i TA:s nätupplaga (den 28 augusti) att det är för barnens bästa och att de åker mycket buss när de skall till slöjd och idrott. Jag frågade några barn av de berörda barnen vad de tyckte. De tycker inte det är något problem eller att det är jobbigt att åka till slöjden och idrotten. Däremot tycker de att omläggningen av skolbussens tur på morgonen är jobbig. En bussresa som tog 20 minuter ifjor tar 55 minuter detta läsåret! Det tycker barnen är jobbigt, inte att åka till slöjden och idrotten i Anderslöv.

Jag hade gärna sett att man tog ett helhetsgrepp över förskolan och skolan. Att någon, exempelvis en verksamhetschef som jobbar för förskolan och skolan i en enhet, ser till att där finns tillräckligt många förskoleplatser till de mål bildningsnämnden sätter att skolan skall ha elever per klass. Exempelvis vill bildningsnämnden ha 20 elever i en årskurs. Då måste ni börja med att bygga ut förskolan så att de har plats för så många elever per årskull. Som det är i dag får inte alla fyraåringar plats på den största avdelningen på förskolan för att där är fullt! Några fyraåringar får då gå kvar på småbarnsavdelningen. Varför inte satsa och även göra så att förskolan får mer plats? Allt hänger ihop!

Titta på andra kommuner. Titta på Vellinge som har Framtidskompassen i Västra Ingelstad? Detta är en framgångsrik skola med kö. Hur gör de? Hur gör exempelvis Höör? De fick ha kvar sina landsbygdsskolor och man gjorde blandade klasser om jag inte minns fel. Detta är ett bättre alternativ än att skapa osäkerhet för våra barn och att flytta dem. Det handlar egentligen inte om flytten i sig utan om att logistiken för familjen blir besvärlig.

Sätt fart på byggandet och ta fram en långsiktig satsning för skolan/förskolan i Alstad. Besluta även om fri skolskjuts till vilken skola man vill. För som det är i dag har Kvartetten i praktiken tagit bort det fria skolvalet. Inför blandade klasser och låt skolan få kosta de pengarna den behöver just nu tills elevantalet blir större. Håll er sedan till detta och låt barnen och föräldrarna få studiero. Låt vår del av kommunen blomstra precis som ni kom fram till på kommunfullmäktiges möte. Låt den inte självdö innan landsbygdsstrategin tar fart.

Monteras skolan, och i förlängningen kanske även förskolan ner, innan byggandet kommit igång så är det ju inte lika attraktivt att flytta till Alstad med omnejd…

Camilla Karlsson

kommuninvånare och förälder i den nordvästra delen av kommunen