Insändare

Katastrofala siffror för hamnen

Insändare Artikeln publicerades

I årsredovisning för 2005 från Trelleborgs kommun kan man läsa följande:

"Under våren påbörjades arbetet med att realisera hamnens Vision 2005 som innebär en ny- och ombyggnation av hamnens östra delar och syftar till att skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken via Trelleborgs hamn. För att finansiera dessa investeringar har kommunen gått i borgen för ett lån upp till 435 Mkr."

I den miljökonsekvensbeskrivning som ligger bakom Vision 2005 och som ligger till grund för hamnens nuvarande verksamhetstillstånd på 15 miljoner ton gods per år beskrivs verksamhetens omfattning 2010 på följande vis: "År 2010 är målet därmed att öka godshanteringen till 15 miljoner ton, varav åtminstone 40 procent, eller 6 miljoner ton, bör transporteras med järnväg och resterande 9 miljoner ton med lastbil."

Den sammanlagda mängden gods för Trelleborgs hamn 2010 blev 10,8 miljoner ton varav järnväg bidrog med 1,5 miljoner ton och lastbil med 9,3 miljoner ton. Alltså katastrofala siffror för Trelleborgs hamn som velat skapa bättre förutsättningar för spårbunden trafik. Särskilt eftersom Trelleborgs hamn före denna investering kunde transportera nästan 4 miljoner ton med järnväg under 1999.

Det är hög tid för Trelleborg kommun att kontrollera hur de genomförda investeringarna i Trelleborgs hamn uppfyller sina mål.