Insändare

Jag har förstått välsignelsen med den palliativa vården

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten menar att palliativ vård är viktig.
Foto: Tomas Nyberg
Skribenten menar att palliativ vård är viktig.

På debattsidan (den 14 maj) argumenterar tre vänsterpartister för sin syn på politikernas hantering av den försvunna palliativa vården i Trelleborg.

De har den vanliga V-synen på privat näringsliv – som de alltså tycker bör hållas kort – och ger exempel från "....Mölndals lyckosatsning...." , som tydligen avvikit rätt mycket från sedvanliga arbetsvillkor men löst problemen där. Denna "Mölndalska lösning" vet jag har diskuterats på andra håll och i helt andra sammanhang, även inom näringslivet. Och dessutom provats med veterligen rätt blandade resultat, sett på längre sikt. Så det skulle vara intressant om de fick och ville återkomma i TA med en faktabetonad beskrivning över sitt exempel!

Det finns säkert en avgrund mellan min allmänna syn på politikens mål och möjligheter och de tre vänsterpartisternas syn. Och när jag för rätt många år sedan avbröt mitt korta politiska engagemang var det för att jag – van från näringslivets direkt praktiska målinriktade problemlösning – var utled på politikens tjafs, överdrifter och ränkspel. Och på den byråkrati, tröghet och det revirpinkande som finns, särskilt inom offentlig verksamhet.

Att jag tar till orda här och nu beror nog mest på att jag – ledsamt nog, kan väl sägas – för ett par år sedan förstod välsignelsen med den palliativa vården. Inte i Trelleborg visserligen men det förändrar ju inte att jag handgripligen upplevde just värdet av denna för de allra flesta medborgare säkert rätt okända verksamhet.

För att sedan återgå till Trelleborg känner jag inte till i vilken mån det är landstinget eller de lokala politikerna som har ansvaret för att det inte finns någon lösning på hur det skall kunna byggas upp lokalt igen. Men där dyker förbannelsen med politikens villkor upp igen! Utredningar, löften, högstämda tal om vikten av att än det ena och än det andra finns för de medborgare – läs gärna "väljare" – som har behov av det tar alltför mycket tid. Och om jag nu får ta till ett träffande men i just det här fallet ändå lite illa uttryckt ordspråk: "Medan (det) gräset gror dör kon....” är det alltför ofta så den svenska politiken fungerar.

Så tänk om politikerna hade stake nog att diskutera sakfrågor, som här att snarast få igång en fungerande verksamhet, i stället för att beljuga varandra med taktiska argument, "utreda", vända kappor snabbare är ett vindkraftverk snurrar i blåst och i största allmänhet göra allt för att försöka missförstå varandra! Och det gör också att jag, som väl faktiskt politiskt ligger i ett slags "blå liberalism", ändå starkt känner för att i frågan om Trelleborg och palliativ vård säger till dem som har ansvaret här:

"Lyssna för höga helsk… till vad Agneta Lenander, Peter Ahlbom och Mats Sjölin säger i sitt inlägg i TA 14 maj. De har rätt, rätt, rätt i det här fallet! Principiellt är det bara de fyra avslutande orden om att ´Inte reflexmässigt sälja ut´ där de surrat fast sig vid masten och inte får/kan/vill tänka om jag har svårt att smälta.”

Tycker jag…

Lars-Olof Svedberg