Insändare

Ingen politiker skall skylla på de anställda!

Lars Mikkelä (M) ,
Grundproblemet med paviljongerna är dåligt fungerande processer för lokalförsörjning och investeringar som politikerna inte lyckats förbättra, skriver Lars Mikkelä (M).
Foto:Mårten Svemark
Grundproblemet med paviljongerna är dåligt fungerande processer för lokalförsörjning och investeringar som politikerna inte lyckats förbättra, skriver Lars Mikkelä (M).

Karin (den 23 september) uppmärksammade trafikproblemen kring våra skolor och Sven Lindkvist (S) svarade veckan efter (den 26 september).

Karin kopplar en olycka vid Ljunggrenska skolan till de baracker/paviljonger som är placerade där. Bildningsnämnden har avrått från placeringen på gräsplanen men som jag minns det inte av trafiksäkerhetsskäl. I stället har det varit angeläget att ta så liten del av planen som möjligt i anspråk eftersom den används flitigt.

Grundproblemet med paviljongerna är dåligt fungerande processer för lokalförsörjning och investeringar som politikerna inte lyckats förbättra. Bildningsnämndens nuvarande ordförande Sven Lindkvists lägger stor energi på lokaler. Ändå placeras fortfarande paviljonger för att klara verksamheten.

Det är verkligen olyckligt om olyckan kan kopplas till paviljongerna vid Ljunggrenska skolan. Vi måste naturligtvis följa utredningen av olyckan. Jag är övertygad om att tjänstemän på bildningsförvaltningen och serviceförvaltningen har gjort vad som anses möjligt i ett akut läge. 
Sven Lindkvist har enligt egen utsaga varit på plats och diskuterat placeringen.

Ingen politiker skall skylla på de anställda!