Insändare

Inför betyg tidigare!

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten är för betyg i skolan.
Foto: Jessica Gow/TT
Skribenten är för betyg i skolan.

Jag tycker det är förfärligt att elever med svårigheter inte får tillräcklig hjälp för att klara skolan. Med betyg tidigare uppmärksammas elever och får chans till stöd.

Tack vare att eleverna uppmärksammats i tid ökar chansen att de går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Dessutom så jobbar åtta av tio elever hårdare med betyg enligt Skolverket, så betyg tidigare hjälper också elever utan svårigheter att ta skolan på större allvar. Med betyg tidigare minskar också stress då betygen introduceras på ett naturligt sätt. I dag lider många ungdomar av psykisk ohälsa kopplade till skolstress. Med betyg tidigare skulle vi både kunna minska skolstressen och minska den psykiska ohälsan.

Sveriges PISA-resultat är låga! Majoriteten av de länder som placerar sig i topp i PISA-mätningen har betyg tidigare, till exempel Finland som har betyg redan från årskurs ett. Hjärnforskaren Martin Ingvars har utrett i uppdrag av den förra regeringen om betyg tidigare har någon positiv effekt. I sin utredning “Bedömning och betyg för progression i lärandet” slår han fast att tidiga betyg har visad effekt för att uppnå bättre skolresultat.

Jag tycker att betyg tidigare behöver införas snarast möjligt. I vilken årskurs får forskningen avgöra. Enligt Skolverket slutade förra året cirka 19 000 niondeklassare utan gymnasiebehörighet. Antalet elever utan gymnasiebehörighet ökade med 0,6 procent från föregående år. Denna försämring måste vända då dagens ungdomar är vår framtid. En outbildad framtid är en dålig framtid!

Carl Lundstedt 14 år