Insändare

GMO är – som mycket annan teknik – ett verktyg

Insändare Artikeln publicerades

Kommentar till Ann-Sophie Dureigne (MP) (debatt den 2 juni).

Med all respekt för din inställning till GMO-teknik, men skall man debattera en sakfråga måste man vara någorlunda saklig och välinformerad innan man tar till sådana rallarsvingar som du gör i ditt inlägg. Att livsmedel med GMO-modifierade råvaror skulle riskera liv och hälsa är en myt utan täckning. Om vi skall diskutera frihandelsavtalet med USA, är antibiotika och hormonanvändningen inom djuruppfödningen där, ett reellt hot.

GMO-tekniken är som mycket annan teknik ett verktyg. I detta fallet ett verktyg för att förändra växters egenskaper. Man kan snabbare och säkrare, än konventionell växtförädling, ge till exempel spannmål bättre motståndskraft mot sjukdomar och torka, eller nya egenskaper som att fixera kväve från luften. Detta hade varit en välsignelse för ekoodlare.

Att frivilligt avsäga sig möjligheterna att använda GMO-verktyget är föga framsynt. Naturligtvis kan det som all annan teknik missbrukas men vi får inte underskatta den kompetens och helhetsansvar som finns hos ansvariga myndigheter.