Insändare

Ge trelleborgarna tillgång till det naturen givit

Insändare Artikeln publicerades
Om där skall göras en miljöprövning för ringvägen med östlig nerfart skall givetvis miljöprövning göras för den västliga infarten också, menar signaturen LBH.
Foto: Mårten Svemark
Om där skall göras en miljöprövning för ringvägen med östlig nerfart skall givetvis miljöprövning göras för den västliga infarten också, menar signaturen LBH.

Under den senaste månaden har där varit ett antal insändare som varit negativa till den ringväg och östlig nerfart till färjorna som kommunfullmäktige har beslutat om.

Jag har full förståelse för att husägare känner ilska när man tvingas flytta ifrån sitt hus man har levt i under många år. Men samtidigt tror jag att i ett så stort projekt som detta, att förbättra miljön för de flesta trelleborgarna, är det tyvärr svårt att undvika att det drabbar några mer än andra.

Argumenten är att de som inte tvingas flytta får vägen som granne och att ingen miljöprövning har gjorts angående ringvägen med östlig nerfart! Om där skall göras en miljöprövning för ringvägen med östlig nerfart skall givetvis miljöprövning göras för den västliga infarten också.

Jag kan rekommendera samtliga som är negativa till ringvägen/nerfart öster och inte förstår varför Trelleborg behöver ringvägen, att sätta sig i en bil och köra från Maglarpsrondellen ner på den västliga infarten och vända blicken mot norr, och med egna ögon se hur nära vägen bostäderna ligger (max 100 meter). Detta faktum kan inte ens länsstyrelsen och Trafikverket blunda för. Längre in mot centrum ligger bostäderna ännu närmre. Då är det inte svårt att förstå att miljöpåverkan på Trelleborg blir avsevärt mycket större med en västlig infart. Det är en av anledningarna till att politikerna vill bygga ringvägen samt nerfart öster.

Madeleine Brandin tyckte att en väg för lastbilar till hamnen runt staden "skär" sambandet mellan stad och Söderslätt. Jag personligen, och säkert många med mig, har den uppfattningen att är där något som "skär" av Trelleborg så är det den nuvarande västliga infarten som tog hamnen och havet ifrån de flesta trelleborgarna för cirka 45-50 år sedan. Denna spärr påverkar gemene man i Trelleborg i större utsträckning. Jag, mina barn och barnbarn ser fram emot att i framtiden på ett naturligt sett (inga gångbroar) kunna använda mer av den kustremsa som naturen har gett Trelleborg.

Trafikverket och länsstyrelsen och en del andra tycker att den situation vi har i dag är ok. Med andra ord offrar de trelleborgarnas hälsa för sin egen trångsynthet. Detta är i högsta grad anmärkningsvärt!

LBH