Insändare

Fria bussresor för pensionärer gynnar lokalhandeln

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten vill ha svar på hur de lokala politikerna resonerar kring fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer,
Foto: Mårten Svemark
Skribenten vill ha svar på hur de lokala politikerna resonerar kring fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer,

Eftersom det nu är valår vill jag på nytt ställa följande fråga till kommunfullmäktiges ledamöter: Avser Trelleborgs kommun att införa fria resor för sina pensionärer i Trelleborg?

Frågan har aktualiserats sedan det blivit allt vanligare i landets olika kommuner att införa betalningsfria resor i kollektivtrafiken  - för sina pensionärer. Inom Skåne är det snart bara Trelleborg som inte värdesatt sina äldre innevånare och infört fria resor för denna grupp.

Jag har för ett år sedan (10 mars 2017) via en skrivelse till kommunledningen tagit upp saken om att snabbt utreda vad en pensionärsrabatt skulle kosta kommunen per år, inte bara de rena kostnadsaspekterna utan även vad ett sådan nytt taxesystem skulle innebära på plussidan och tillföra handlarna i Trelleborg samt för en bättre miljö och de äldres trivsel och välbefinnande.

Det är inte svårt att förstå alla pensionärer, även ensamstående, som med sin låga pension - dessutom kanske utan bil - måste använda sig av den dyra kollektivtrafiken för att exempelvis göra sina inköp eller besöka vänner och bekanta och kanske besöka vårdcentraler och liknande. För att nämna några exempel har StorGöteborg tidigare infört ett seniorkort som ger prisrabatt. Samma sak för pensionärerna i Stockholmsområdet, där de äldre får resa till reducerat pris på Storstockholms Lokaltrafiks olika busslinjer och lokaltåg samt tunnelbana inom hela Stockholm och vissa angränsande kommuner.

Hans Båging

Gislövs läge