Insändare

Fråga hur vi vill ha det

Insändare Artikeln publicerades
En boende på Akka ifrågasätter att Trelleborgshem planerar att avgiftsbelägga alla parkeringsplatser i området.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
En boende på Akka ifrågasätter att Trelleborgshem planerar att avgiftsbelägga alla parkeringsplatser i området.

I sitt nyhetsbrev för oktober skriver Trelleborgshem att samtliga parkeringsplatser skall avgiftsbeläggas.

Detta skall göras för att det ska bli tryggare och säkrare att parkera.

Varför skriver de inte i stället att de vill ha större vinst? Jag bor i en av Akkas 55+ lägenheter. Är det meningen att man ska avgiftsbelägga dessa små parkeringsplatser?

Med våra små pensioner blir det som ännu en hyreshöjning med följd att bilen får stå på gatan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt och miljö är det rent förkastligt att vi ska starta bilen varje kväll och flytta den till andra sidan gatan. Trelleborgshem har absolut inte haft någon utgift på många år för parkeringen längst in på Nils Holgerssons väg.

Varför inte fråga hyresgästerna hur de vill ha det?

Pensionär i 9:an

Svar direkt: Tack för dina synpunkter. Parkeringsplatserna ingår inte i själva bostadsavtalet. I dag är en del av våra parkeringsplatser avgiftsbelagda, och en del inte. Det är inte riktigt rättvist att det skiljer mellan våra olika områden, och därför väljer vi att göra det lika för alla. Löpande kostnader för parkeringsytor såsom städning, linjemarkering, belysning, sandning och snöröjning bör betalas av nyttjarna, och inte av alla – det är en synpunkt vi länge fått från många av våra hyresgäster. Vi vet också att med avgiftsbelagda och övervakade parkeringsplatser blir det svårare att ställa sina avställda eller söndriga bilar, vilket vi hoppas kommer att ge en ökad känsla av trygghet.

Jeanette Ekvall,

marknadschef AB TrelleborgsHem