Insändare

"För mig ger monarkin kontinuitet och stabilitet"

Insändare Artikeln publicerades

Våra folkvalda ledamöter i riksdagen har beslutat att vår monarki ska vara kvar. Jag tackar.

För mig ger monarkin kontinuitet och stabilitet. Om vi i Sverige skulle kosta på oss att utse en president vart fjärde eller vart femte år kommer vi att tappa denna utmärkta egenskap som vårt kungahus står för.

Hur kommer jag till denna slutsats? Genom att studera presidenter utsedda av folket i många olika länder. Inga namn men en del inger ingen stabilitet. Vid byte av person tappar man kontinuiteten.

Dessutom får vårt kungahus den utbildning som krävs gör att representera Sverige i olika sammanhang.

Jag förstår inte att alla kritiker av vår monarki inte inser att kontinuiteten är en viktig faktor som ger respekt vid representationer utomlands.