Insändare

Ett sammelsurium av förslag

Åke Larsson ,
Farligt gods är en annan aspekt på den onödiga östra hamnvägen. Mycket farligt gods ska transporteras på denna en mil extra, mellan rondeller och "förträngningar" som någon politiker föreslog, skriver Åke Larsson.
Foto:Claes Nyberg
Farligt gods är en annan aspekt på den onödiga östra hamnvägen. Mycket farligt gods ska transporteras på denna en mil extra, mellan rondeller och "förträngningar" som någon politiker föreslog, skriver Åke Larsson.

Jag tillhör inte något politiskt parti, har aldrig gjort. Det närmsta jag kom är SLU (ungdomsorganisationen) 1955.

Åter till den onödiga "östra hamnvägen" i Trelleborg. Tycker det gått troll i motiveringarna för densamma. Grundproblemet är den så kallade Sjöstaden. Som om inte Trelleborg har varit en kuststad i flera hundra år. Rätta namnet på byggnationen borde vara Hamnstaden - strax intill de ständigt rykande färjorna.

För denna "östra hamnväg" måste den onödiga ringvägen byggas och därmed förgifta trelleborgarna med extra dieselavgaser. Intill kan ny bebyggelse inte planeras och den befintliga hotas. För ingen kan ha missat att dieselavgaser är mycket giftiga att inandas. Avgaserna är numera klassade som cancerframkallande av WHO. Exponering kan kopplas till lungcancer och cancer i urinblåsan. WHO placerar dieselavgaser i samma riskklass som asbest, arsenik och senapsgas. En annan studie i Barcelona visar att barns hjärnor påverkas negativt av de giftiga avgaserna, där små partiklar tränger långt i barnens hjärnor. Läs gärna hur EU beskriver problemet!

Farligt gods är en annan aspekt på den onödiga östra hamnvägen. Mycket farligt gods ska transporteras på denna en mil extra, mellan rondeller och "förträngningar" som någon politiker föreslog. Så att hamntrafiken inte ska smita ut på väg 108. Då ska lastbilarna tvingas bromsa och gasa… Bromsa och gasa… Man tar sig för huvudet, har denne politiker inte sett vad som händer då; jo stora avgasmoln med en bränsleförbrukning som blir betydligt större än vid jämn körning! Halt väglag vågar jag inte tänka på. Farligt gods ska transporteras ut och in till hamnen på ett säkert sätt, men ska inte lagras upp i vår hamn. Då hamnen ligger intill stadskärnan med många människor inom riskavstånd.

Ett önsketänkande (från början) vore att färjorna för lastbilstrafiken och annan hjulbunden trafik lägger till på den västra sidan i hamnen och släps direkt ut till motorvägen, färjor med järnvägsvagnar och annan trafik lägger till vid järnvägsspåren och kaj (läge) på den östra sidan av samma hamn.

Har försökt sätta mig in i politikernas olika förslag och motiveringar. Men det är ett sammelsurium av förslag och där uppgift står mot uppgift. Något som förvånar mig är att C inte värnar om den goda jorden, att inte MP hörs av - knäpptysta, M glimtar till med något dåligt förslag och SÖS som kommit med det hittills mest acceptabla.

– Men det är S som vanligt håller i ratten och de andra gasar försiktigt efter i kön. SD vet inte vilket ben de ska stå på med rösthåven, är väl samma med V tänker jag. Medan SÖS försiktigt håller i handbromsen och gör vad de kan i utsatt underläge. Men bromssträckan är kort nu!

Nytt förslag, mitt eget, är "Västra hamnvägen". Det blir en ny kort väg. Den tar sin början direkt efter Albäcksån, använder befintlig utfyllnad så långt som möjligt och kompletteras med ny utfyllnad från "mudderberget" (som tas bort) där det behövs, passerar söder om Maxi och ansluter till hamnen. Det blir både det billigaste och bästa alternativet. Kanske även Trafikverket gillar mitt förslag?

Tala med din politiker, men innan den 25 september!