Insändare

En orgie i parkeringsskyltar och målad asfalt

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten ifrågasätter varför man inte längre får parkera över allt på Övre.
Foto: Tomas Nyberg
Skribenten ifrågasätter varför man inte längre får parkera över allt på Övre.

Sedan Övre öppnats upp för genomtrafik har även parkeringsplatserna ändrats.

Men vem i hela friden har kommit på att sätta upp denna djungel av parkeringsskyltar med och utan pilar? Är det någon som får betalt för att tömma något förråd då det står ett tiotal betongklumpar med just dessa påbud/förbud på Övre?

Såg att parkeringsförbudet även förtydligats med målade rutor på asfalten och att ett antal bilar blivit tillfogade böter för att någon del av bilen sköt över det vitmålade. Kanske är det en strategi från kommunen att få in lite extra till den skrala kassan?

Fler p-platser gynnar cityhandeln, menar skribenten.
Foto: Tomas Nyberg
Fler p-platser gynnar cityhandeln, menar skribenten.

Det pratas så mycket om att cityhandeln skall gynnas. Men varför i hela friden har då antalet parkeringsplatser på Övre minskat i och med denna orgie i parkeringsskyltar och målad asfalt? Är oftast hopplöst att hitta parkeringsplats dagtid på Övre. Ett 20-tal bilar skulle få plats, eventuellt 20 kunder till cityhandeln, om inte lekstugan i kommunhuset tagit över.

Är medveten om att Övre är en ny parkeringsplats sedan busstrafiken flyttade, så dessa parkeringsplatser fanns ej tidigare men tågpendlandet till Malmö har ökat och koncentrationen av pendlarparkering likaså och då blir Övre en naturlig långtidsparkering.

Undrande bilist

Svar direkt: Övre öppnades upp för att avlasta Nygatan gällande genomfartstrafik i centrum, det vill säga att avlasta centrummiljön från trafik som inte har en målpunkt inom centrum. Genom att få bort delar av genomfartstrafiken får vi en bättre vistelsemiljö i centrum genom bland annat mindre avgaser och en lägre bullernivå.

För att kunna hålla Övre öppet för genomfartstrafik fick den tvärställda parkeringen längs sträckan tas bort, vilken delvis ersattes med längsgående parkering, så kallad kantstensparkering. Grunden till att parkering inte är tillåten längs hela sträckan är just, som Undrande bilist nämner, att Övre varit en knutpunkt för stadens busstrafik. De delar av sträckan som en gång var på- och avstigningsytor till bussarna har en högre kantsten, vilka utgör en risk att slå upp bildörrarna på. Eftersom att Övre genom områdestavlor är grundreglerat med ett parkeringsförbud anvisar man tillåten parkering längs sträckan med en P-skylt (vägmärke E19). P-skylt med tilläggstavlan pil ner visar var tillåten parkering slutar. Trafikenheten på Gatukontoret anser inte att kommunen ska hänvisa till parkering längs sträckor där det finns en risk att parkerat fordon tar skada. Regleringen längs sträckan kräver tyvärr en hel del skyltar och gatukontoret har därför målat linjer/markmarkering för att tydliggöra vad som gäller för platsen.

Att sänka kantstenen i aktuella sträckor kräver ombyggnation av i förhållandevis stora anslutande markytor, vilket skulle bli kostsamt. Detta är inte aktuellt med tanke på de planer som ligger för hela området Övre, läs gärna mer under http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/trelleborg-ovre/

Gällande kommunens parkeringsövervakning så har den i syfte att ordna trafiken. Parkeringsreglering är en del av våra trafikregler och parkeringsövervakning är en åtgärd för att se till att dessa efterlevs.

Kristoffer Tonning

gatuchef