Insändare

Diskrimineringen av arbetare största problemet

Insändare Artikeln publicerades

Svar till Företagare (den 14 oktober).

Vi i Kommunistiska partiet värdesätter att alltid svara ärligt och rakt på frågor. Inte svamlande och undfallande som andra politiker. Du frågar om du är en arbetare och vårt svar är klart.

Nej, du är ingen arbetare. Detta hur mycket eller hur lite du än arbetar.

Generellt är samhället (kapitalistiskt i Sverige) uppbyggt av tre samhällsklasser; Arbetarklass, medelklass och överklass. När man tittar på varje yrkesgrupp så vägs tre saker in; ställning i produktionen det vill säga vilken makt du har att påverka ditt arbete, vilken ställning du har i samhället och vilken lön/rikedom du har.

Huruvida du känner dig diskriminerad vet jag inte. Jag ser en diskriminering av arbetare som det största problemet i dag, inte av företagare.

Tänk tillbaka på de senaste 20 åren och kolla på arbetsmarknaden eller i samhället i stort. Den har inte förändrats till förmån för arbetare utan tvärtom, till förmån för företagarna.

Arbetarklassen som grupp får sämre vård, sämre hjälp av samhället, lägre pension, hårdare straff i rättssystemet, sämre arbetsmiljö och lever ett kortare liv än medel- och överklassen. Det kallar jag diskriminering.

Jag betvivlar inte en sekund att du arbetar mycket, det gör ofta egen- eller småföretagare som betalar ett högt pris för att få lite mer frihet att bestämma över sitt arbete. Frågan du borde ställa dig är hur du vill ha ett framtida Sverige. Hur skall det bli för dina barn och deras vänner?

Vi vill ha ett samhälle som värdesätter solidaritet och sätter gemenskap framför enskild framgång, och som på allvar fördelar rikedomarna av allt det vi producerar rättvist.

Då skulle Sverige bli ett bra land att leva i för alla. Du har säkert sett att när dina anställd får lite mer makt, frihet och är glad, så blir det mer gjort på jobbet. Tänk om vi alla kände mer makt och frihet i Sverige, hur mycket som skulle kunna bli gjort.