Insändare

Det råder vårdkaos i Sverige

Inga-Lill ,
”Slut på rean- en annan vård är möjlig” visar att det råder vårdkaos i hela Sverige med vårdplats- och personalbrist. Gränsen för hur långt effektiviseringen kan gå är nådd, skriver insändarskribenten.
Foto:ERIK G SVENSSON
”Slut på rean- en annan vård är möjlig” visar att det råder vårdkaos i hela Sverige med vårdplats- och personalbrist. Gränsen för hur långt effektiviseringen kan gå är nådd, skriver insändarskribenten.

”Slut på rean- en annan vård är möjlig” visar att det råder vårdkaos i hela Sverige med vårdplats- och personalbrist. Gränsen för hur långt effektiviseringen kan gå är nådd. Särskilt med tanke på att vi inte spenderar särskilt stor del av vår totala BNP på sjukvård jämfört med andra länder enligt OECD. Trots detta upprätthåller vi en bra sjukvård på grund av lojala och trogna medarbetare, men hur länge till? Det sägs att vården är tungt belastad av staffetkostnaderna och att det saknas personal för att kunna hålla vårdplatserna öppna men sanningen är nog den att den offentliga vården blivit en så dålig arbetsgivare att personalen inte längre är intresserade av att ta anställning där. Det hade inte funnits brist på personal och staffetkostnaderna och vårdplatsbristen skulle upphöra om arbetsgivaransvaret togs på allvar. Genom att ta ansvar och erbjuda en god arbetsmiljö, tillräcklig personaltäthet, vettiga arbetsschema och en realistisk lön skulle det bli lättare att rekrytera, återanställa och behålla medarbetarna.