Insändare

Det kan bli väder här också

Insändare Artikeln publicerades

Vi som bor i närheten av havet, alltså vi trelleborgare, är faktiskt väldigt intresserade av och i viss mån beroende utav hur vindarna blåser. Var de kommer ifrån och hur starka de är.

När vi får se väderutsikterna på tv så finner vi att både Skanör-Falsterbo och Trelleborg har uteslutits från kartan över Skåne. Det kan väl inte vara någon större kostnad att markera ut dessa orter på kartan, det kan bli väder här också.

Vi som bor här retar oss en smula på att detta har skett. Vi har sjöfart här också vill jag påpeka, både större och mindre fartyg går ut från Trelleborg och även anlöper här. Här finns en liten fiskeflotta, dock inte så stor men den är också i behov av rapporter som kan ge lite närmare utsikter för sydkusten.

Jag talade en gång med en gammal lantbrukare som hade marker nära västra kusten utanför Trelleborg. Han sade att, under alla hans år som lantbrukare, så visade det sig att vädersystem som kom från sydväst och gick upp över Falsterbohalvön de delade på sig. Hälften gick upp i Öresund och den andra halvan gick österut längs sydkusten mot Trelleborg.

Kanske någon från vädertjänsten observerar detta önskemål och kan ge oss denna information om väderleken på sydkusten.