Insändare

Det är inte att svika ett löfte om man kommer fram till att något är totalt fel

Christian Ottergren ,
SÖS är inte emot hamnens utveckling. SÖS är för att frågorna kring hamnen, hamninfarten och staden Trelleborg löses på bästa sätt, skriver Christian Ottergren, SÖS ledamot i Infartsberedningen.
SÖS är inte emot hamnens utveckling. SÖS är för att frågorna kring hamnen, hamninfarten och staden Trelleborg löses på bästa sätt, skriver Christian Ottergren, SÖS ledamot i Infartsberedningen.

Svar till signaturen Grundlurad (den 17 februari).

Det är lätt att försöka dölja sig bakom en signatur, men svårt att inte avslöja sig. Grundlurad skriver hur hen upplevde mötet i Grönby och går i försvar för de som blivit föremål för kattbestraffning. Det blev ju så att fyra av styrelsen fattade ett beslut att säga ja till hamninfartsutredningen, men detta innan ens bläcket torkat på konsulten WSP:s rapport. Man sa ja utan att kontrollera om justering gjorts på de punkter som både SÖS och MP påpekat inte var i överensstämmelse med konsultuppdraget från Trelleborgs kommun. Medlemmarna ville ha ett medlemsmöte i frågan. De fyra styr då detta till ett för sent datum. Ett datum som låg efter beslut i kommunstyrelsen. Då var förtroendet helt förbrukat.

Det är inte bestraffning att inte föreslå dem, som man tappat allt förtroende för, till styrelseuppdrag. Söderslättspartiet har nominerat representanter, som har presenterat sin bakgrund. Den är gedigen för de uppdrag till vilka de är föreslagna. Att benämna dem och oss som sitter i nämnder, som hämtade från gatan, är en ren pajkastning.

Grundlurad har fått en stor rubrik Söderslättspartiet, ett enfrågeparti? Mötet i Grönby var avsett att behandla två ärenden; (1) Är WSP:s utredningsrapport ett fullgott underlag för beslut eller inte? Och (2) nominering till styrelser i kommunala bolag. Man beslutade i dessa två frågor.

Men ett enfrågeparti har vi inte någon anledning att känna oss träffade av. Vi har utarbetat det kanske mest gedigna partiprogrammet för hela kommunen. SÖS är inte emot hamnens utveckling. SÖS är för att frågorna kring hamnen, hamninfarten och staden Trelleborg löses på bästa sätt. Men konsulten WSP:s utredning ger endast rätt och bra svar, som WSP kände passade majoriteten av Trelleborgs politiker. WSP har helt bortsett ifrån att de skulle ta hänsyn till statliga myndigheter. SÖS kommer att begära återremiss i kommande kommunfullmäktige den 29 februari. Vi kommer inför att beslut skall tas i kommunfullmäktige att ha skriftliga bevis för att det finns sådana brister i utredningen att förslagen inte är genomförbara och att utredningen inte kan godkännas. Åhörare kan som alltid bevaka kommunfullmäktige på plats eller i radio på 92,8 MHz.

Det är inte att svika ett löfte om man kommer fram till att något är totalt fel. Kvartetten har ingen anledning att spricka för att SÖS och MP inte säger ja till utredningen. De närvarande SÖS-medlemmarna var så eniga man kan bli och röstade för att inte godkänna utredningen med undantag av de fyra plus endast två.

Medlemmarna tog tag i ett parti, som var på en kurs av total oenighet mellan fyra styrelseledamöter och de övriga. Femtiotalet närvarande går inte i ledband som specifikt anhängare till Bertil Larsson utan kan själva bilda sig en uppfattning. De är anhängare till vad Söderslättspartiet står för enligt sitt partiprogram. Det som våra väljare gett oss sitt förtroende för.

Slutligen; delar man inte en uppfattning är det helt i sin ordning att ha en annan även inom SÖS, men att gå in i media i avsikt att skada partiet eller en partikamrat gör man inte som medlem. Byt då parti.