Insändare

Dåligt skottat i Smygehamn

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten är missnöjd med skottningen i Smygehamn.
Foto: Claes Nyberg/Arkiv
Skribenten är missnöjd med skottningen i Smygehamn.

Varför har kommunen inte skottat gång- och cykelvägarna i Smygehamn?

Idag är det den 5 mars, alltså ett flertal dygn sedan snön började falla.

Smygebo

Svar direkt: Trelleborgs kommun ansvarar för en del av cykelvägarna i Smygehamn medan Trafikverket ansvarar för en del. Trelleborgs kommun har, för kommunens cykelvägar, kallat ut kontrakterade entreprenörer för snö- och halkbekämpning vid fem tillfällen mellan den 27 februari och den 2 mars. Man har dock i efterkontroll upptäckt att sträckan längs Smyge strandväg har missats. Detta har nu informerats ut till entreprenören. Åtgärd efter utkallning har kunnat följas i karta med hjälp av GPS i entreprenörens maskin. Vi kan inte svara för åtgärder inom Trafikverkets ansvarsområden.

Kristoffer Tonning

gatuchef