Insändare

Bygget är en följd av designdialogen som hölls 2012

Insändare Artikeln publicerades
2012 samlades ett 70-tal Beddingebor för att diskutera ortens framtida utbyggnad.
Foto: Claes Nyberg/Arkiv
2012 samlades ett 70-tal Beddingebor för att diskutera ortens framtida utbyggnad.

Svar till Flyttfärdig (den 12 juli).

Skribenten ställer följande fråga: ”Beddingestrands antagligen sista grönområde söder om väg 9 vid Granhyddan ska nu bebyggas med fullt av hus och förskola. Vad är tanken med att bygga på denna mark och skog?”

Anledningen till att vi jobbar med denna detaljplan är en följd av den designdialog som kommunen hade i Beddingestrand 2012. Designdialogen var en engagerande designprocess där medborgare från Beddingestrand, tjänstepersoner, politiker, byggherrar med flera bjöds in att tillsammans skissa framtida miljöer. Designdialogen genomfördes som en serie workshops där deltagarna tillsammans utvecklade bland annat denna idé.

Patrik Holmberg (C)

samhällsbyggnadsnämndens ordförande