Ego eller eko?

Text: Politiskt obunden barnvän
Publicerad 24 april 2012 6.30 Uppdaterad 24 april 2012 6.30
Större eller mindre text

Insändare.
Skolan, en plats där varje individ är unik och ska få utvecklas i sin egen takt.

Många debattinlägg är skrivna i ämnet. Frapperande många handlar om lärarnas situation och deras löner. Vilket tyvärr inte förvånar i vårt egodrivna och prylfixerade samhälle.

Vilket är skolans främsta syfte och hur kan vi uppnå det? Låt svaren vägleda debatten och kanske utveckla en ny skola, anpassad till den tid vi lever i. Tänk om vi kunde ge varenda barn möjligheten att nå sin unika potential i en harmonisk, inspirerande och hälsofrämjande miljö. Tänk om vi med en fördjupad dialog och kommunikation kunde hejda explosionen av diagnoser och psykisk ohälsa hos våra unga. Den nya tiden har producerat ett nytt synsätt där människan befinner sig på toppen i ett egosystem snarare än som en del i det naturliga ekosystemet. Egot vill bara ha mer och mer på bekostnad av andra människor, djur och den gemensamma planetens resurser. Nu börjar våra olika samhällsystem, som till exempel skolan och äldreomsorgen, att erodera sönder i jakten på pengar. I enlighet med egots drivkraft exploateras även planeten jorden besinningslöst varje dag utan vidare hänsyn till morgondagen och framtida generationer. Kan vi bredda och fördjupa debatten till att omfatta andra aspekter av tillvaron än ökad tillväxt har vi förmodligen ganska goda möjligheter att forma en bättre värld.

Forskarvärlden pratar om resiliens – förmåga att klara förändringar och vidareutvecklas. Det handlar om ett systems förmåga att stå emot stress eller förändring samt att återuppbygga viktiga funktioner efteråt. För våra barn och ungdomars skull sök inte snabba lösningar, det fungerar inte längre. Vi måste arbeta med våra egna värderingar – vi måste vidareutvecklas! Fler och fler människor världen över organiserar sig på gräsrotsnivå för ett liv anpassat till vår gemensamma planets faktiska resurser. Det finns massor med vägledande och uppmuntrande information på bland annat nätet. Informera och engagera dig – dina val är våra barns framtid.

Avslutar med ett okänt citat "Explain to future generations, it was good for the economy. When they can´t farm the land, breathe the air and drink the water."

Större eller mindre text9 läsare har reagerat på denna artikel

78% är glada

22% är likgiltiga

0% är nyfikna

0% är arga


Hur reagerar du på "Ego eller eko?"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • avatar KHland  3 veckor sedan
  • Bra skrivet. Allt baseras på en värdegrund. Och den har havererat.
  • avatar Metabolas  3 veckor sedan
  • Är gift med en högstadielärare sedan 1980 och har så  att säga inblick hur förhållanden försämrats under åren.  Jag säger: Ge Svenska lärare Finska villkor, med det menar jag inte lönerna i första hand. Svenska lärare föredrar Helsingfors kan man läsa. Man får högre status, bättre arbetstider och frikostigare förmåner. Allt fler svenska lärare inser fördelarna med att jobba i Helsingfors.   Jag föreslår att ni läser: En lärarskildring http://johankant.wordpress.com/2012/03/10/en-lararskildring/ 
  • avatar Glu_pak  3 veckor sedan
  • Det hanlar inte bara om att ensidigt ge högre status, bättre arbetstider och frikostigare förmåner. Med detta följer även större krav och bättre prestation från lärarna. Man kan inte bara ENSIDIGT ge... Det finns INGA gratis luncher. Alla vill också ha allt som nämns ovan, men frågan är om alla vill ställa upp om kraven höjs på mig också? svaret blir NEJ, Man vill bara ensidigt  ha högre status, bättre arbetstider och frikostigare förmåner med samma prestation från sin egen sida. Alla vill bara ha utan att ge tillbaka. 
  • avatar KHland  3 veckor sedan
  • Kan inte se att en lärare ska ha bättre förmåner än andra samhällsgrupper. Du fär ta lärare kontra en betongare inom bygg så får du lite perspektiv på hur livet gestaltar sig vid pensionsinträdet
  • avatar Metabolas  3 veckor sedan
  • "Alla vill bara ha utan att ge tillbaka" Primitivt resonemang tycker jag. "Det finns INGA gratis luncher"  Det finns pedagogiska luncher för speciallärare, alltså där lärare äter med sin lilla "speciella grupp" äter "gratis", lärarvakterna i matsalen  betalar reducerat pris och kan då sägas äta sin lätt subventionerade mat vaktandes, beredda att rycka ut, övriga lärare betalar fastställt pris och äter som regel också i räjongens närhet.     Tror inte du är medveten om säregna förhållanden som råder inom skolvärlden och det enorma engagemang som denna Svenska yrkesgrupp trots allt ger eleverna. Lärare arbetar som jag ser det långt över den reglerade arbetstiden, utan att ställa krav på ekonomisk ersättning. Sedan talar jag även om en annan typ  av ersättning, den fria tiden för pedagogisk verksamhet. Finland har fortfarande denna ersättning, i reformernas Sverige har den avlägsnats, alltså, detta handlar inte om lönen i första hand, det gäller tid till förfogande. Lärande kräver tid, både egen och lektionstid.Ett tydligt tecken på Svenska problemet är antalet sökande till lärarutbildningarna sjunker långt under antalet utb-platser och även senare avhopp bland dem som påbörjat utbildningen, när adepterna inser skolans problematik,.Hoppas du läste brevet på Johan Kants blogg, en liten beskrivning hur världens bästa skola nu gestaltar sig. De rationaliseringar som skolan genomgått genom åren från 1950 och framåt, där varje steg mer förvärrat än förbättrat, mer administration och oförenliga krav i läroplanen.  Här stämmer ditt uttalande bättre. "Alla vill bara ha utan att ge tillbaka" alltså politiker och dess administratörer tillverkar ett smörgåsbord som siktar mot stjärnorna. Förvånansvärt noterar jag att lärarna genom åren ändå prioriterar elevernas väl,  jag har aldrig sett ett dagtingande. Däremot kan man regelbundet se detta i industrins produktionsmetoder, man rensar bordet från barlast, till förmån för det som fungerar bättre och sedan även gynnar yrkesmannen/kvinnan, jobben blir säkrare, bättre redskap och maskiner även ekonomin.  Så icke för lärarkåren, här gäller fortfarande samma grundläggande kunskapsöverföring, dock mer av allt via läroplanen. Debattartikeln jag kommenterar  i Trelleborgs Allehanda andas också ännu mer "mer av allt" alltså ytterligare pålagor på vad skolan skall göra för att utveckla eleverna ytterligare, utöver basala läsa, skriva och räkna och fostra.  Pålagorna i skolan: Skolan får infogat ständigt nya direktiv i Läroplanen, är ett smörgåsbord, eller mer en Kökkenmöddingen, köksavfallshög, smörgåsbordet rensas aldrig, ett evigt svarta tavlans "Låt stå" Industrin och dess förändringar över tid: Själv har jag alltid kunnat stänga av mina maskiner och gå hem till ledighet, dock aldrig de lärare jag lärt känna genom åren har kunnat göra detta, de är ständigt sysselsatta med att älta problem som inte har med kunskapsöverföring att göra.   Lärare har inte tid för den pedagogik och kunskaps-överföring de är satta att utöva.Det som även förvånar är att lärare inte har ställtid likt industriarbetare, lärare måste teleportera sig mellan de olika verksamheterna. Bästa måttet/regleringen kanske vore kanske att lärarna satte upp övertid på sitt faktiska arbete. Detta skulle synliggöra vad som inte är kärnverksamhet. Eller, som en av mina chefer sa en gång när vi klagade på den låga lönesättningen jämfört med andra företag i branschen, att vi inte hade marknadsmässiga löner. -Det är ju ingen som slutar, sa chefen.  Alltså läs Johan Kants Blogg, länken i mitt första inlägg.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu