Lagstadgad skyldighet?

Text: Bertil Andersson,Trelleborg
Publicerad 13 april 2012 6.30 Uppdaterad 13 april 2012 6.30
Större eller mindre text

Insändare.
Åke Persson hade en intressant insändare i TA (den 10 april).

I allt väsentligt instämmer jag i hans uppfattning. Vad folk måste fråga sig är om det verkligen är ägaren till en fastighet uppförd på lagfart, tomrätt, bostads eller lägenhetsarrende har lagstadgad skyldighet att underhålla mark utanför tomten, som är upplåten för allmänheten det vill säga trottoar/gång- och cykelbana eller till och med väg som nyttjas av allmänheten. Den debatt som varit och där någon i kommunen hänvisat till en regel från 1981 där ägaren har skyldighet underhålla bland annat snöskottning med mera som rimligtvis måste åliga ägaren det vill säga kommunen eller i vissa fall staten. Att ålägga en fastighetsägare detta kan rimligtvis inte ha stöd i grundlagen, men därest så är fallet kan detta få helt orimliga konsekvenser för vederbörande.

Har kommunen stöd i grundlagen, att ålägga vederbörande detta underhållsansvar är det säkert många med mig som kräver uppriktigt svar på och finns något prejudicerande fall som kan åberopas? Måhända kan vår kommunjurist, som en logisk konsekvens av beslutet från 1981, ge en konkret vägledning var i grundlagen och vilken lagparagraf detta kan relateras till.

Vi är många som med intresse emotser ett konkret svar på detta.

För övrigt frågar sig många av vilken anledning samtliga träd blivit nedsågade på Bryggaregatan?

Större eller mindre text17 läsare har reagerat på denna artikel

53% är glada

12% är likgiltiga

24% är nyfikna

12% är arga


Hur reagerar du på "Lagstadgad skyldighet?"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • avatar MarcusCato  2 veckor sedan
  • "Snövallar som kan uppstå vid fastighetsinfarter ansvarar fastighetsägaren för att ta bort, även om snövallen uppstått av plogbilen." - Är det meningen att husägarna skall ha dygnet runt jour när plogbilarna kontinuerligt lägger upp snövallar på trottoarer och infarter? 
  • avatar pro_bono  2 veckor sedan
  • Ja men det är ju inget nytt. Så har det ju varit alltid att du som fastighetsägare är skyldig att ta bort eventuella snövallar som plogbilen skapar för att du skall komma in i ditt garage. Om du visste hur många gånger jag har blivit osams med plogaren när jag har skotta min trottoar och infart till garaget och så kommer han och plogar vägen och lägger upp en enmetersavall framför min infart som jag måste få bort för att komma in i mitt  garaget. Den snön åker tillbaks på gatan. 
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu