Insändare

"Är kommunen allierad med Trelleborgshem"

Insändare Artikeln publicerades

Från boende på Fanjunkaregatan till kommunfullmäktige som inte besvarar skrivelser från sina medborgare det vill säga 54 fastighetsägare som blir direkt berörda av era planer på att bygga åttavåningshus.

Dessa hus kommer att gränsa till våra, vilken utsikt! Sol! Ni vill kanske ha dem hos er? Till exempel du, Bingsgård som inte vet vilken stol du sitter på, kommunens eller Trelleborgshems?

En tidigare översiktsplan för tvåvåningshus inte åtta!

Egentligen borde vi i berörda fastigheter gå ihop och stämma kommunen, eftersom detta även påverkar värdet på våra fastigheter så kan kommunen betala. Är ni allierade med Trelleborgshem? Eftersom vissa partier avstår att svara.

Glöm ej vem som valt er! Det är ju lätt att mista stolen...

Till trelleborgarna: vill vi inte ha fler Akkahus så är det dags att vakna och visa kommunfullmäktige vad ni tycker!