Insändare

Är gatorna i Anderslöv mindre viktiga?

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten får svar direkt på sina funderingar kring skötseln av gatorna i Anderslöv.
Foto: Gustav Röriksson
Skribenten får svar direkt på sina funderingar kring skötseln av gatorna i Anderslöv.

Till Gatukontoret angående skötseln av gatorna i Anderslöv.

Vi är i slutet av maj månad och fortfarande har man inte sopat gatorna i Anderslöv. Det ligger mycket pinnar, löv, sand och grus överallt. Jag har själv sopat framför min fastighet för jag vill ha rent och snyggt.

Stora paradgatan var Vägverket och sopade ren och snygg för några veckor sedan med fyra maskiner, men smågatorna som tillhör Trelleborgs kommun förblir skitiga. Fattar inte för jag fick skriva om detta ifjor med och då blev det fart på gatukontoret. Blir det samma i år?

Samma sak gäller skötseln av asfalten på gatorna, skrev om det ifjor och Vägverket var då och asfalterade sina gator men Trelleborgs kommuns gator är i flera fall i mycket dåligt skick med stora hålor bland annat Kyrkogatan, men även andra.

Men men det kanske inte är så viktigt för Trelleborg att det är ordentligt i Anderslöv? Men vi betalar också skatt till kommunen, skärpning gatukontoret.

Gunde i Anderslöv

Svar direkt: Sopning av våra gator går enligt planering. På grund av att vi inte använder oss av grus när vi snö- och halkbekämpar kommunens gatu- och cykelnät ser vi inget behov av att ta in extra resurs för vårens sopinsats, utan använder oss av den sopmaskin vi har i egen regi. Detta gör att vi sparar in en del medel som kan användas till annat inom verksamheten. Gatusopning i Anderslöv pågår just nu.

Gatuavdelningen lät utföra en beläggningsinventering under 2014 för att få en bättre överblick gällande beläggningsskicket på kommunens gatunät. Inventeringen visar mycket riktigt på att det finns gator i Anderslöv som är eftersatta, liksom i en hel del andra sträckor i kommunens vägnät. Gatuavdelningen gör ingen prioriteringsskillnad beroende på var i kommunen problematiken är. Avdelningen utgår från prioritering utefter inventeringen. I Anderslöv kommer Skolgatan att nybeläggas under 2018, och om medel räcker kommer även Kyrkogatan att beläggas. Om inte medel för 2018 räcker för att nybelägga Kyrkogatan kommer denne att åtgärdas under 2019. Kristoffer Tonning

gatuchef